Отказ от отговорност

PokerNews.com е информационен източник посветен на покер игри. PokerNews.com рекламира уеб страници свързани с покер дейност, но не предоставя никакви онлайн игрални услуги. Информацията, която PokerNews.com предоставя трябва да се използва само с насочваща цел.

PokerNews.com не поема никаква отговорност за каквито и да било грешки на тази уеб страница (включително пропуски или неточни материали). PokerNews.com не поема отговорност за каквито и да било загуби свързани със залагания, претърпени от клиенти на PokerNews.com, дори и те да са в резултат на грешки.

Цялото съдържание на тази уеб страница е защитено от авторски права и не може да бъде възпроизвеждано без изричното разрешение на PokerNews.com. Ако се разбере че даден материал е бил възпроизведен, без разрешение от PokerNews.com, PokerNews ще преследва участвалата страна с пълната сила на закона. Горепосочената клауза не важи за каквито и да било RSS feeds предоставени от PokerNews. RSS feeds може да бъдат инсталирани без предварително позволение.

Ако не сте съгласни с някое от горепосочените условия единствената възможност за вас е да спрете употребата на PokerNews.com.