PokerNews Career

Главен маркетинг мениджър

Ролята на главен маркетинг мениджър е като лидер на маркетинг отдела на iBus Media да отговаря за създаване, развиване и прилагане на маркетинг стратегии, свързани с марката PokerNews.com и всички нейни спонсорски и партньорски маркетинг програми. В допълнение главният маркетинг мениджър ще подкрепя развитието и прилагането на стратегии за ефективно поддържане и разширяване на бизнеса.

Качества и способности:

 • Разработване на постижими и измерими цели за развитие на PokerNews.com маркетинг стратегии;
 • Увеличаване на показатели за качеството на трафика с оптимизация за търсещи машини (SEO), партньорство и социални медийни кампании. Фокусиране върху конвертирането с помощта на активен CRM, управление на кампании, рекламни продажби и маркетинг персонала.
 • Директно създаване и развиване на маркетинг стратегии и прилагане на тактики в съответствие с бизнес визията на PokerNews.com;
 • Взаимодействие с вътрешните акционери за разработване, прилагане, интегриране и управление на всички ключове сфери на статистика, управление на продукти и маркетинг;
 • Водеща роля в мисловните процеси в iBus Media за най-добрите онлайн маркетинг практики, помагащи на iBus Media да постигне и задържа своите корпоративни цели;
 • Активна комуникация и създаване на стойностни контакти вътре и и извън компанията, включително с доставчици на стоки и услуги, регулаторни и правителствени органи, с цел развитие на стратегическо партньорство и постигане на желани бизнес резултати;
 • Създаване на условия за съзидателна, новаторска и ориентирана към постигане на добри резултати обстановка, чрез ефективно планиране на ресурсите, подкрепа при взимане на решения, както и индивидуално подпомагане на служители и колеги;
 • Анализ на продукти, финансови прогнози и потребителски възгледи като лидер за маркетинг екипа в разработването на стратегии и тактически препоръки за оптимизиране на трафика и кампании за усвояване;
 • Създаване и управление на оперативни бюджети и работни модели за нови инициативи.

Минимални изисквания за кандидатстване

Образование и опит:
 • Знанията и уменията за тази позиция следва да са добити в резултат на получена степен по бизнес направление като Маркетинг;
 • 1 до 4 години опит в прогресивни нива на отговорност, включително най-малко 1 година скорошен опит в управление на работен екип;
 • Еквивалентна комбинация от образование и/или опит е предимство;
 • Магистърска степен е предимство.
Технически изисквания:
 • Разширени знания за принцип, концепции, практики, техники и инструменти в сферите на рекламата, маркетинга и интернет маркетинг;
 • Опит със стратегическия дизайн на мениджърски доклади и/или презентации на маркетинг кампании и разработване на продукти;
 • Способност за ефективна работа в трудни ситуации;
 • Способност за бърза и адекватна реакция към различна публика;
 • Способност за много функционалност в прилагането на бизнес практики;
 • Изключителни умения за управление на работен екип и създаване на добри взаимоотношения с вътрешни и външни топ акционери; високо ценен и готов на сътрудничество отборен играч; съпричастен и деен. Да изгражда високо ниво на доверие и сътрудничество;
 • Солиден опит в бизнес планирането и способности на водач, който да мотивира създаването на новаторски, високоефективни стратегии, които водят организацията към нови нива на производителност и способност за предаване на вдъхновения по ефективен начин на различни групи акционери;
 • Солидни умения за изграждане и водене на екип и доказани възможности да мотивира, обучава и развива;
 • Отлични умения по стратегическо мислене; способност да намира новаторски и същевременно практични стратегии за постигане на цели и да свързва различни стратегии в унифициран план в съответствие с бъдещи тенденции.
 • Изключително силна вътрешна мотивация, лидерство в личен план и поемане на отговорност.
 • Холистичен подход към разрешаване на проблеми;
 • Способност за създаване на приоритети и намиране на източници в работата, с първостепенно внимание към процеса на взимане на решения;
 • Опит в сферата на онлайн игрите в предимство;

За кандидатстване

Изпратете писмо с кратка автобиография, настоящо работно място и желан доход, до [email protected], като попълните Senior Marketing Manager в полето за тема.