Фрийрол правила и условия

  • Всички фрийрол условия са верни към датата на обявяване. Въпреки усилията ни да публикуваме верни и актуални детайли за всички наши промоции (фрийроли), PokerNews не носи отговорност за неправилна/непълна информация. Силно препоръчително е играчите да сверяват информацията с онлайн покер залата, домакин на фрийрола, за изясняване/потвърждение на точната дата и време за провеждане.
  • PokerNews си запазва правото за промени и/или изменения във всички условия (изисквания за участие) за тези фрийроли по всяко време, без предизвестие. Препоръчваме Ви да посещавате редовно тези фрийрол страници. Като използвате този сайт и неговите продукти/услуги, вие приемате всякакви промени в нашите промоции, включително дати, времена и изисквания за участие.
  • Може да има условия и правила за някои фрийроли, в допълнение на условията и правилата описани тук. Желателно е да проверявате внимателно всяка фрийрол страница.
  • Фрийрол наградните пакети са непрехвърлими и не се заменят срещу пари. Ако победителят в даден фрийрол не може да използва пакета, по каквато и да е причина, пакетът се предоставя на следващият в класирането играч, или мениджмънта на PokerNews взима решение по свое осмотрение. Решението на мениджмънта на PokerNews е крайно е не подлежи на съдебно преследване от какъвто и да било характер.
  • Ако, по някаква причина, играч се състезава в PokerNews фрийрол/турнир, без да е покрил всички изисквания за участие и класиране, той/тя губи права върху пакета, който се разпределя по усмотрение на PokerNews и/или мениджмънта на онлайн покер залата, която е домакин на фрийрола/турнира.
  • Ако неправоспособен играч спечели, следващия отговарящ на условията получава пакета.
  • Ако играч спечели допълнителен фрийрол пакет за същото събитие, през PokerNews, той/тя губи права върху пакета и всички следващи пакети (пакета се предоставя на втория в класирането), се разпределят по усмотрение на мениджмънта на PokerNews.
  • Whilst PokerNews will make every attempt to contact the winners of each freeroll (involving a package to a live event), it is the responsibility of the winner to also seek out and contact PokerNews. PokerNews will primarily use email to communicate with winners and will only phone if a number has been provided. Inaction and/or a continued lack of a reply from freeroll winners will be interpreted as inability to accept/make use of the package and will subsequently be awarded to the next eligible player, at the sole discretion of PokerNews management.
  • Ако тези условия и правила биват преведени на друг език, английската версия има предимство, в случай че възникнат конфликти между английската и преведената версия.
  • Всички решения на мениджмънта на PokerNews са крайни.