Holdem Manager

Hold'em Manager е инструмент, който служи за покер анализ и увеличава вашия процент на печалба, като ви дава предимството, което е необходимо за изкачване на лимитите. Независимо дали играете за забавление на микро нивата или сте про играч на най-високите лимити, това е най-добрият покер софтуер за следене и анализ на играта ви.

Този продукт влиза в графата "трябва да се притежава" за всеки онлайн покер играч, Hold'em Manager осигурява обективни факти, които са ви нужни за подобряване на вашата тактика и намиране на слабостите в играта ви и тази на опонентите.

Ние от PokerNews.bg ще се опитаме да ви помогнем с опознаването на софтуера, като ви представим официалните определения на статистиките в Hold'em Manager, на български език.

Общи статистики

 • VPIP или VP$IP Доброволни вкарани пари в потта. Отказите от Големия Блайнд не се броят.
 • PFR Рейз преди флопа
 • 3Bet Големия Блайнд е залог 1, рейзът е залог 2 и следващият залог е 3-Bet
 • Cbet Продължаващ залог – ако сте били агресова на предния кръг от залагането и заложите на следващия, това се смята за Cbet
 • EP Начална позиция – първите 2 места от нормална маса; първото място на 6-MAX
 • MP Средна позиция – следващите 3 места на нормална маса; второто място на 6-MAX
 • CO Cut Off – позицията преди бутона
 • BTN Бутонът
 • SB Малък Блайнд
 • BB Голям Блайнд
 • Steal Първи да рейзне от CO, BTN или SB
 • (IP) От позиция
 • (OOP) Извън позиция

________________________________________

Разни

 • Abb. Name Съкратено име на играча до първите 8 символа
 • Name Пълно име на играча
 • Trny M Изчислява се като се раздели стака ви на общия ви брой блайндове + анте в игра. Стакът/(анте+блайндове)
 • Big Blinds Колко Големи Блайнда има на масата играча в момента
 • Multi Table На колко маси участва играчът, ако използвате Table Scanner. Само за кеш игри.
 • Scanner Score Current Scanner Score of the player
 • Hands Колко ръце имате за играча в базата с данни
 • Steal Limped Pot % от времето, в което играчът се е опитвал да открадне потта т.е. залагал е в лимпнат пот след флопа

________________________________________

Печалби

 • Winnings $ които играчът е спечелил или загубил
 • Win Rate Стойност на печалбите измерени в bb/100 (т.е. Големи Блайндове)
 • Won 5 Mins Сумата $ спечелени в последните 5 минути
 • Won 10 Mins Сумата $ спечелени в последните 10 минути
 • Won 20 Mins Сумата $ спечелени в последните 20 минути

________________________________________

VPIP

 • VPIP Доброволно вкарани $ в пота, слагането на SB и BB не се отчита, освен ако не са добавени още пари т.е. SB да плати/рейзне или BB да плати/рейзне
 • EP VPIP Начална позиция VPIP
 • MP VPIP Средна позиция VPIP
 • CO VPIP Cut-Off позиция VPIP
 • BTN VPIP Бутон VPIP
 • SB VPIP Малък Блайнд VPIP
 • BB VPIP Голям Блайнд VPIP

________________________________________

PFR

 • Preflop Raise Рейз преди флопа
 • EP Preflop Raise Рейз преди флопа от начална позиция
 • MP Preflop Raise Рейз преди флопа от средна позиция
 • CO Preflop Raise Рейз преди флопа от Cut-off позиция
 • BTN Preflop Raise Рейз преди флопа от бутона
 • SB Preflop Raise Рейз преди флопа от малкия блайнд
 • BB Preflop Raise Рейз преди флопа от големия блайнд

________________________________________

Да платиш в отворен пот

 • Call open Това е, когато сте изправени пред рейз и вие просто плащате преди флопа.
 • EP Call Open Същото като Call Open, но това се отнася само за една позиция. Начална позиция.
 • MP Call Open Средна позиция Call Open
 • CO Call Open Cut-off Call Open
 • BTN Call Open Бутон Call Open
 • SB Call Open Малък Блайнд Call Open
 • BB Call Open Голям Блайнд Call Open

________________________________________

Да рейзнеш пръв

 • Raise First Да рейзнеш пръв е подобно на Рейз Преди Флопа, но това не включва 3bets защото това важи само, когато играчът рейзва върви и тези статистики се влияят само от това и не включват рейзването на играчи, които са лимпнали.
 • EP Raise First Същото като Raise First, но важи само за EP.
 • MP Raise First Същото като Raise First, но важи само за MP.
 • CO Raise First Същото като Raise First, но важи само за CO.
 • BTN Raise First Същото като Raise First, но важи само за BTN.
 • SB Raise First Същото като Raise First, но важи само за SB.
 • BB Raise First Същото като Raise First, но важи само за BB.

________________________________________

3+ Bet

 • 3-Bet BB е Залог (Bet) 1, рейз е залог 2, следващият рейз е залог 3. (3-Bet)
 • EP 3-Bet Същото като 3-Bet, но това е специално за EP
 • MP 3-Bet Същото като 3-Bet, но това е специално за MP
 • CO 3-Bet Същото като 3-Bet, но това е специално за CO
 • BTN 3-Bet Същото като 3-Bet, но това е специално за BTN
 • SB 3-Bet Същото като 3-Bet, но това е специално за SB
 • BB 3-Bet Същото като 3-Bet, но това е специално за BB
 • Fold to 3-Bet Колко често играч се отказва срещу 3-Bet
 • Call 3-Bet Колко често играч плаща 3-Bet
 • Four Bet Играчът трябва ва отвори залаганията и след това да бъде този, който прави 4-bet.
 • Fold to 4-Bet Колко често играч се отказва срещу 4-Bet
 • Four Bet Range Общият PFR умножен по общият 4bet %.. Нещото, което трябва да имате в предвид е, че повечето 4bet ситуации ще включват по-крайни позиции, като PFR и 4bet % ще бъдат по-високи от крайна позиция, отколкото общите PFR и 4bet.
 • Fold_vs_3b.EP.Total Отказ срещу 3-Bet от EP
 • Fold_vs_3b.MP.Total Отказ срещу 3-Bet от MP
 • Fold_vs_3b.CO.Total Отказ срещу 3-Bet от CO
 • Fold_vs_3b.BTN.Total Отказ срещу 3-Bet от BTN
 • Fold_vs_3b.SB.Total Отказ срещу 3-Bet от SB
 • Fold_vs_3b.BB.Total Отказ срещу 3-Bet от BB
 • Fold_vs_3b.EP.IP Отказ срещу 3-Bet от EP, когато 3-bet е от някой, който е след вас
 • Fold_vs_3b.EP.Blind Отказ срещу 3-Bet от EP, когато 3-bet е от някой, който е на блайнда
 • Fold_vs_3b.MP.IP Отказ срещу 3-Bet от MP, когато 3-bet е от някой, който е след вас
 • Fold_vs_3b.MP.Blind Отказ срещу 3-Bet от MP, когато 3-bet е от някой, който е на блайнда
 • Fold_vs_3b.CO.IP Отказ срещу 3-Bet от CO, когато 3-bet е от някой, който ви играе от позиция
 • Fold_vs_3b.CO.Blind Отказ срещу 3-Bet от CO, когато 3-bet е от някой, който е на блайнда
 • Cold Call 3-Bet Когато просто платите 3-bet
 • Open 4-Bet Когато направите 4-bet като първо действие

________________________________________

Пресираща игра

 • Squeeze Това е подобно на 3bet, с разликата, че трябва някой да отвори с рейз и поне 1 или повече да плати и когато някой друг направи 3bet това се смята за пресираща игра, като има 1 или повече хора в средата между Първия Рейзнал и този, който прави 3bet-а.
 • EP Squeeze Същото като Squeeze, но това е само за EP
 • MP Squeeze Същото като Squeeze, но това е само за MP
 • CO Squeeze Същото като Squeeze, но това е само за CO
 • BTN Squeeze Същото като Squeeze, но това е само за BTN
 • SB Squeeze Същото като Squeeze, но това е само за SB
 • BB Squeeze Същото като Squeeze, но това е само за BB

________________________________________

Лимп

 • Limp Когато някой просто плати в неотворен пот, вместо да увеличи залога или да се откаже.
 • EP Limp Същото като Limp, но се отнася само за EP
 • MP Limp Същото като Limp, но се отнася само за MP
 • CO Limp Същото като Limp, но се отнася само за CO
 • BTN Limp Същото като Limp, но се отнася само за BTN
 • SB Limp Същото като Limp, но се отнася само за SB
 • BB Limp Същото като Limp, но се отнася само за BB
 • Limp Call Когато някой лимпва и след това плаща рейз
 • Limp Fold Когато някой лимпва и след това се отказва
 • Limp Reraise Когато някой лимпва и след това ри-рейзва
 • HU Limp Call Heads Up Limp плащане
 • HU Limp Fold Heads Up Limp отказ
 • HU Limp Reraise Heads Up Limp ри-рейз

________________________________________

Кражба

 • Steal Когато някой увеличи залога от CO, BTN или SB при неотворен пот.
 • CO Steal Когато някой увеличи залога от CO при неотворен пот.
 • BTN Steal Когато някой увеличи залога от Бутона при неотворен пот.
 • SB Steal Когато някой увеличи залога от SB при неотворен пот.
 • SB Fold Vs Steal Когато SB е изправен пред рейз от Cut-off или бутона и се отказва.
 • SB Call VS Steal Когато SB е изправен пред рейз от Cut-off или бутона и плаща.
 • SB 3-Bet Vs Steal Когато SB е изправен пред рейз от Cut-off или бутона и направи 3bet. (Виж 3bet за повече детайли)
 • BB Fold Vs Steal Когато BB е изправен пред рейз от Cut-off или SB и се отказва.
 • BB Call VS Steal Когато BB е изправен пред рейз от Cut-off или SB и плаща.
 • BB 3-Bet Vs Steal Когато BB е изправен пред рейз от Cut-off или SB и направи 3bet. (Виж 3bet за повече детайли)
 • Fold Vs Steal Колко често играч се отказва срещу опит за кражба
 • Call Vs Steal Колко често играч плаща при опит за кражба
 • Fold VS Resteal Колко често някой се отказва при контра-кражба (Пример – Бутонът прави опит за кражба, BB рейзва опита за краба на BTN и BTN се отказва)s
 • 3Bet VS Steal Колко често някой прави 3-Bet срещу опит за кражба (Пример - BB прави 3-bet, когато BTN се опитва да краде)

________________________________________

Агресия

 • Agg Factor Факторът агресия се изчислява по формулата (Залог + Рейз) / Плащане, пасът или отказването нямат ефект
 • Flop Agg Factor Факторът Агресия базиран само на флоп играта
 • Turn Agg Factor Факторът Агресия базиран само на търн играта
 • River Agg Factor Факторът Агресия базиран само на ривър играта
 • Agg Pct Процентът на Агресия може да бъде от 0 до 100 и се базира на агресивните действия на всеки рунд от залаганията. Така че, ако аз заложа на търна и ривъра, но съм пас на флопа, бих имал 66% [*]Agg Pct, защото съм направил 2 от 3 агресивни действия.
 • Flop Agg Pct Процентът Агресия базиран само на флоп играта
 • Turn Agg Pct Процентът Агресия базиран само на търн играта
 • River Agg Pct Процентът Агресия базиран само на ривър играта

________________________________________

Чек-Рейз

 • Check Raise Общ Чек Рейз %
 • Flop Check Raise Чек Рейз % основан на играта на флопа
 • Flop Check Raise as PFR Играч, който прави Чек Рейк, след като е бил рейзнал и преди флопа.
 • Flop Check Raise as PFR Raised Pot Флоп рейз % след чек като префлоп рейзър в еднократно рейзнат пот преди флопа
 • Flop Check Raise as PFR 3-Bet Pot Флоп рейз % след чек като префлоп 3-бетор
 • Turn Check Raise Чек Рейз % базиран на играта на търна
 • River Check Raise Чек Рейз % базиран на играта на ривъра
 • Flop Check Raise Raised Pot Чек Рейз в пот, в който е имало префлоп рейз
 • Flop Check Raise 3-Bet Pot Чек Рейз в пот, в който е имало 3bet префлоп

________________________________________

Продължаващ Залог

 • Flop CB Залог на флопа, след като преди флопа е направен префлоп рейз
 • Turn CB Залог на търна, след като е направен префлоп рейз и C-bet на флопа
 • River CB Залог на ривъра, след като е рейзнал преди флопа, заложил е на флопа и на търна
 • Flop Raised Pot CB Колко често играч прави Cbet след като е имало рейз преди флопа. (Тази статистика е грешно написана и трябва да се чете като Продължаващ залог на флопа в рейзнат пот.)
 • Flop 3-Bet Pot CB Колко често играч прави Cbet в 3bet-нат пот.
 • Fold to Flop CB Колко често се отказва на флопа, когато е изправен срещу продължаващ залог
 • Fold to Turn CB Колко често се отказва на търна, когато е изправен срещу продължаващ залог
 • Fold to River CB Колко често се отказва на ривъра, когато е изправен срещу продължаващ залог
 • Fold to Flop CB Raised Pot Отказ срещу продължаващ залог на флопа, когато е имало рейз преди флопа
 • Fold to Flop CB 3-Bet Pot Колко често се отказва на флопа, когато има Cbet в 3bet-нат пот. Помнете, че човекът, който прави 3bet е този, който ще прави Cbet, а не играчът, който първоначално е увеличил залога.
 • Fold to Flop CB (IP) Отказ срещу Cbet на флопа, когато е в позиция
 • Fold to Turn CB (IP) Отказ срещу Cbet на търна, когато е в позиция
 • Fold to River CB (IP) Отказ срещу Cbet на ривъра, когато е в позиция
 • Fold to Flop CB (OOP) Отказ срещу Cbet на флопа, когато е извън позиция
 • Fold to Turn CB (OOP) Отказ срещу Cbet на търна, когато е извън позиция
 • Fold to River CB (OOP) Отказ срещу Cbet на ривъра, когато е извън позиция
 • Call Flop CB Колко често някой плаща Cbet на флопа
 • Call Turn CB Колко често някой плаща Cbet на търна
 • Call River CB Колко често някой плаща Cbet на ривъра
 • Call Flop CB Raised Pot Плащане на Cbet на флопа, когато е имало рейз преди флопа
 • Call Flop CB 3-Bet Pot Плащане на Cbet на флопа, когато е имало 3bet преди флопа
 • Raise Flop CB Колко често рейзва някой, когато е изправен пред продължаващ залог на флопа
 • Raise Turn CB Колко често рейзва някой, когато е изправен пред продължаващ залог на търна
 • Raise River CB Колко често рейзва някой, когато е изправен пред продължаващ залог на ривъра
 • Raise Flop CB Raised Pot Колко често рейзва някой, когато е изправен пред продължаващ залог на флопа и е имало рейз преди флопа
 • Raise Flop CB 3-Bet Pot Колко често рейзва някой, когато е изправен пред продължаващ залог на флопа и е имало 3bet преди флопа
 • Raise Flop CB (IP) Рейз на флоп Cbet от позиция
 • Raise Turn CB (IP) Рейз на търн Cbet от позиция
 • Raise River CB (IP) Рейз на ривър Cbet от позиция
 • Raise Flop CB (OOP) Рейз на флоп Cbet извън позиция
 • Raise Turn CB (OOP) Рейз на търн Cbet извън позиция
 • Raise River CB (OOP) Рейз на ривър Cbet извън позиция
 • Fold Flop CB Vs Raise Колко често се отказва, когато е направил Cbet на флопа и е получил рейз
 • Fold Turn CB Vs Raise Колко често се отказва, когато е направил Cbet на търна и е получил рейз
 • Fold River CB Vs Raise Колко често се отказва, когато е направил Cbet на ривъра и е получил рейз
 • Fold Flop CB Vs Raise Raised Pot Колко често се отказва, когато е направил Cbet на флопа и е получил рейз и е имало рейз преди флопа
 • Fold Flop CB VS Raise 3-Bet Pot Колко често се отказва, когато е направил Cbet на флопа и е получил рейз и е имало 3bet преди флопа. Помнете, че човекът, който прави 3bet е този, който ще прави Cbet, а не играчът, който първоначално е увеличил залога.
 • CB 3B Flop CB vs Raise Рейз % (т.е. 3bet флоп), когато вашият Cbet е рейзнат
 • CB 3B Turn CB Vs Raise Рейз % (т.е. 3bet търн), когато вашият Cbet е рейзнат
 • CB 3B River CB Vs Raise Рейз % (т.е. 3bet ривър), когато вашият Cbet е рейзнат
 • Bet Vs Missed CB (IP) Колко често противникът залага, когато играчът направил PFR не направи CBET и противникът е в Позиция според флопа, търна и ривъра. Това е приложимо само, когато опонентът е последен на ход, нека кажем, че в пот с много играчи PFR не прави Cbet и вие сте следващ на ход, но след вас има все още 1 играч и тогава ако заложите, тази ви статистиката няма да се промени, но въпреки това, ако играчът последен на ход заложи, това ще даде ефект в неговата статистика.
 • Bet Vs Missed Flop CB (IP) Колко често противникът залага, когато играчът рейзнал преди флопа не направи Cbet на флопа и опонентът е в Позиция
 • Bet Vs Missed Turn CB (IP) Колко често противникът залага, когато играчът рейзнал преди флопа не направи Cbet на търна и опонентът е в Позиция
 • Bet Vs Missed River CB (IP) Колко често противникът залага, когато играчът рейзнал преди флопа не направи Cbet на ривъра и опонентът е в Позиция
 • Bet Vs Missed CB (OOP) Когато вие залагате, след като някой не е направил залог от позиция в предния кръг от залагане. Очевидно е приложимо само за търна и ривъра.
 • Bet Vs Missed Flop CB (OOP) Когато залагате на търна, след като някой не е заложил на флопа от позиция.
 • Bet Vs Missed Turn CB (OOP) Когато залагате на ривъра, след като някой не е заложил на търна от позиция.

________________________________________

Залог

 • Bet Flop Колко често зага на флопа като цяло
 • Bet Turn Колко често зага на търна като цяло
 • Bet River Колко често зага на ривъра като цяло
 • Bet Flop Raised Pot Колко често зага на флопа като цяло, когато е имало префлоп рейз
 • Bet Flop 3-Bet Pot Колко често зага на флопа като цяло в 3bet пот
 • Fold Vs Flop Bet Отказ срещу Залог на Флопа
 • Fold Vs Turn Bet Отказ срещу Залог на Търна
 • Fold Vs River Bet Отказ срещу Залог на Ривъра
 • Fold Vs Flop Raise Отказ срещу Рейз на Флопа
 • Fold Vs Turn Raise Отказ срещу Рейз на Търна
 • Fold Vs River Raise Отказ срещу Рейз на Ривъра
 • Fold to Flop Bet Raised Pot Отказ срещу залог на флопа в рейзнат пот
 • Fold to Flop Bet 3-Bet Pot Отказ срещу залог на флопа в рейзнат пот 3bet-нат пот

________________________________________

Донк Залог

 • Donk Bet Flop Колко често някой залога на флопа OOP след като е платил префлоп рейз. 3-bet потовете не са включение. Вижте отдолу
 • Fold to Donk Bet Flop Колко често се отказва срещу Donk Bet на флопа
 • Fold to Donk Bet Flop Raised Pot Колко често се отказва срещу Donk Bet на флопа, когато е имало рейз преди флопа
 • Fold to Donk Bet Flop 3-Bet Pot Колко често се отказва срещу Donk Bet на флопа, когато е имало 3bet преди флопа
 • Fold Donk Bet Vs Raise Flop Отказване от Donk Bet-a, когато човекът направил го, бъде рейзнат на флопа
 • Raise Donk Bet Flop Колко често рейзва Donk Bet на флопа
 • Raise Donk Bet Flop Raised Pot Колко често рейзва Donk Bet на флопа, когато е имало рейз префлоп
 • Raise donk Bet Flop 3-Bet Pot Колко често рейзва Donk Bet на флопа, когато е имало 3bet префлоп
 • Donk Bet - 3Bet Vs Raise Flop Колко често рейзва, когато неговия Donk Bet е бил рейзнат на флопа
 • Donk Bet Turn Колко често прави Donk Bet на търна OOP, след като е платил префлоп рейз и е платил залог на флопа.
 • Donk Bet River Колко често прави Donk Bet на ривъра OOP, след като е платил префлоп рейз и е платил залог на флопа и търна.

________________________________________

При показване на картите (showdown)

* Went to Showdown Колко често някой стига до показване на картите (showdown). Т.е. картите се показват в края на ръката, за да се види кой печели.
* Won When Saw Flop Колко често някой печели потта, след като е видял флоп
* Won $ at Showdown Спечелени пари %, когато ръката е стигнала до показване на картите
* Won $ at Showdown (No Small Pots) Спечелени пари %, когато ръката е стигнал до показване на картите – без малки потове = 5 BB или повече, заложени от 1 играч.
* Won $ at Showdown (Flop Raise) Спечелени пари % след показване на картите, когато е имало префлоп рейз
* Won $ at Showdown (Turn Raise) Спечелени пари % след показване на картите, когато е имало рейз на търна
* Won $ at Showdown (Flop CR) Спечелени пари % след показване на картите, когато е имало чек-рейз на флопа
* Won $ at Showdown (Turn CR) Спечелени пари % след показване на картите, когато е имало чек-рейз на търна
________________________________________

Pre Vs

* 3B_vs_open_from.EP.total 3 bet %, когато някой е отворил пота от EP
* 3B_vs_open_from.MP.total 3 bet %, когато някой е отворил пота от MP
* 3B_vs_open_from.CO.total 3 bet %, когато някой е отворил пота от CO
* 3B_vs_open_from.BTN.total 3 bet %, когато някой е отворил пота от BTN
* 3B_vs_open_from.SB.total 3 bet %, когато някой е отворил пота от SB
* 3B_vs_open_from.EP.ip 3 bet %, когато някой е отворил пота от EP от позиция
* 3B_vs_open_from.MP.ip 3 bet %, когато някой е отворил пота от MP от позиция
* 3B_vs_open_from.CO.ip 3 bet %, когато някой е отворил пота от CO от позиция
* 3B_vs_open_from.EP.blind 3 bet %, когато някой е отворил пота от EP от блайндовете
* 3B_vs_open_from.MP.blind 3 bet %, когато някой е отворил пота от MP от блайндовете
* 3B_vs_open_from.CO.blind 3 bet %, когато някой е отворил пота от CO от блайндовете
________________________________________