датчаните са много напред във всяко отношение, а СКАТ всъщност регулира всичко - това са фактически данъчните