да не се мотат и да вземат да я пуснат в нашия стор Smile)

I didn't come to play, I came to take it!