Митко е загубил ТТ < AQ ол-ин пре-флоп и е отпаднал.

{6-Clubs}{7-Clubs}