Не знам до какво точно би довело това, но в краен случай жалба към ДКХ може би? Това вероятно ще отнеме още повече време като процедура и резултатът не е ясно какъв ще бъде, но все пак те са им издали лиценза и вероятно може да има някакъв ефект.

You have to believe in yourself, when nobody else does. That's what makes you a winner! www.mysoulsearch.net