Турнира тази вечер се очертава да е с омега Value и както върви може да има под 100 човека в него.

You have to believe in yourself, when nobody else does. That's what makes you a winner! www.mysoulsearch.net / https://www.twitch.tv/wildhearths