David Halpern

United States

Отразени събития

Събитие Място Печалба
2017 World Series of Poker
Event #46: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better
98th $2,338