Francisco Jose Torres Hermoso

Spain

Отразени събития

Събитие Място Печалба
2012 PokerStars.com EPT Madrid
Main Event
66th €7,500