2021 GG Spring Festival PokerStars SCOOP 2021
Settings

George Danzer

GermanyGermany

Последни видео клипове с George Danzer

Отразени събития

Събитие Място Печалба
2015 PokerStars.com EPT Season 11 Malta
€10,300 High Roller
29th €23,300
2014 PokerStars.com EPT Season 11 Prague
€5,300 Main Event
53rd €16,970
2014 World Series of Poker Asia-Pacific
$5,000 8-Game Mixed
1st 84,600 AUD
2014 World Series of Poker Asia-Pacific
$1,650 8-Game Dealer's Choice
6th 7,399 AUD
2014 World Series of Poker Asia-Pacific
$1,100 No-Limit Hold'em Accumulator
22nd 4,754 AUD
2014 PokerStars.com EPT Season 11 Barcelona
€10,300 High Roller
28th €26,600
2014 World Series of Poker
Event #54: $3,000 Pot-Limit Omaha Hi-Low
44th $6,107
2014 World Series of Poker
Event #47: $1,500 Ante-Only No-Limit Hold'em
48th $3,759
2014 World Series of Poker
Event #38: $10,000 Seven-Card Stud Hi-Low Championship
1st $352,696
2014 World Series of Poker
Event #32: $10,000 Six-Handed No-Limit Hold'em Championship
9th $49,061
2014 World Series of Poker
Event #18: $10,000 Seven-Card Razz Championship
1st $294,792
2014 World Series of Poker
Event #5: $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Lowball Championship
5th $70,308
2014 PokerStars Caribbean Adventure
$10,000,000 Guarantee Main Event
109th $20,300
2013 World Series of Poker
Event #55: The $50,000 Poker Players' Championship
5th $388,523
2013 World Series of Poker
Event #25: $5,000 Omaha Hi-Low 8-or-Better
14th $15,574
2013 World Series of Poker
Event #5: $2,500 Omaha/Seven-Card Stud Hi-Low 8-or-Better
6th $34,348
2013 PokerStars Caribbean Adventure
$10,000 Main Event
142nd $15,000
2012 World Series of Poker
Event 60: $10,000 2-7 Draw Lowball (No-Limit)
3rd $115,295
2012 World Series of Poker
Event 42: $2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8-or-Better
2nd $140,825
2007 World Series of Poker
Event 42 - $1,500 Pot Limit Omaha Hi Lo
9th $13,597