Olvedo Heinze

Netherlands

Отразени събития

Събитие Място Печалба
2014 PokerStars.com EPT Season 11 Barcelona
€5,300 Main Event
187th €8,500
2012 PokerStars.com EPT Barcelona
Main Event
52nd €16,800