Travis Baker

United States

Отразени събития

Събитие Място Печалба
2017 World Series of Poker
Event #31: $1,000 Seniors No-Limit Hold'em Championship
328th $2,721
2015 World Series of Poker
Event #40: $1,000 Seniors' No-Limit Hold'em Championship
1st $613,446