partypoker Caribbean Poker Party

Crazy Pineapple 8 or Better

Crazy Pineapple 8/b се играе както Crazy Pineapple до края на ръката, когато пота може да бъде разделен между ниската и високата ръка, ако има такива. КАКВО ИЗНАЧАВА '8/b'? 8/B се отнася за ниската ръка и означава, че ако ниска ръка съществува...

Crazy Pineapple 8/b се играе както Crazy Pineapple до края на ръката, когато пота може да бъде разделен между ниската и високата ръка, ако има такива.

КАКВО ИЗНАЧАВА '8/b'?

8/B се отнася за ниската ръка и означава, че ако ниска ръка съществува тя трябва да се състои от карти по-ниски от 8. Ако не съществува ниска ръка, високата ръка печели целия пот. Висока ръка има ВИНАГИ.

Ниска ръка се състои от пет карти с различни цифрови стойности от Асо до 8. Ако повече играчи имат такава ръка, играчът с най-ниската висока карта печели ниската ръка и си разделя пота с високата ръка (например Ah, 2d, 5c, 6c 7d БИЕ Ac, 2c, 6d, 7h, 8d). Най-добарта ниска ръка е A, 2, 3, 4, 5 – стрейт и флъш не се признават при ниските ръце – но чифта е по-силен. Лесен начин за определяне на силата на ниска ръка е да се видят двете най-високи карти в такава ръка. Например, A, 2, 3, 4, 6 има 6 4 и така побеждава A, 2, 3, 5, 6 с 6 5.

Високите и ниските ръце се състоят от пет карти от общо седемте налични при обръщането на картите (вашите две стартови карти плюс петте общи карти), но не трябва да използвате същите 7 карти за високите и за ниските ръце. Ако стартовите ви карти са Ad, 7d, и на масата има 2d, 3c, 4c, 5d, 6d – имате ниска ръка от A-5, и висока ръка от флъш до Асо.

Едно последно уточнение – не е нужно играчите да решават дали играят за висока или ниска ръка тъй като при сваляне на картите всички ръце автоматично се степенуват от нашия софтуер.

НО АЗ ИСКАМ ВСИЧКО!!!

Причисната да се разделя пота между високата и ниската ръка е да има повече битки в играта. Някои ще играят за висока, други за ниска ръка. Но понякога може да играете и за двете! Както вече споменахме, стрейт и флъш не важат при ниските ръце. Така че ако имате Ac, 2c, 3c, 4c, 5c, ще вземете част от пота за ниските ръце (може да бъде разделен между вас и други с A-5 стрейт), а вашият стрейт флъш ще ви постави в добра позиция и за високата ръка.