partypoker LIVE MILLIONS NA

2-7 Triple Draw

При Deuce to Seven Triple Draw на всеки играч се раздават 5 карти и целта е да се направи най-ниската възможна ръка от 5 карти. Има четири кръга на залагане и три смени в тази игра. След всеки кръг на залагане играчите избират от 0 до 5 карти...

При Deuce to Seven Triple Draw на всеки играч се раздават 5 карти и целта е да се направи най-ниската възможна ръка от 5 карти. Има четири кръга на залагане и три смени в тази игра. След всеки кръг на залагане играчите избират от 0 до 5 карти които да хвърлят и дилъра им раздава нови карти в замяна. След третата и последна смяна има един един последен кръг на залагане. Дилъра определя реда на залагане и замяна на картите.

Сила на ръцете

При Deuce to Seven Triple Draw играчите се опитват да направят най-ниската възможна ръка с 5 карти. Асата играят само за високо а двойките само за ниско. Тъй като се опитвате да направите най-ниската възможна ръка , стрейт и флъш не се броят. Това означава, че 23456 например, е много слаба ръка. Тя не се счита за 6-ниско. Това е стрейт и затова е по-слаб от да речем AKQJ9.

Най-добрата възможна ръка е 23457 без флъш. Тази ръка се нарича колело. Следващата най-добра ръка е 23467, отново без флъш. Тази ръка често се нарича Номер 2. Както и 23567 е позната като Номер 3 и т.н.

Понеже Асото играе за високите ръце 2345A не е стрейт. Това е най-добрата възможна Асо-ниска ръка, която може да направите – оше наричана - Nut Ace. 23458 е Nut 8. 23459 е Nut 9 и т.н. AKQJ9 е възможно най-лошата ръка без чифт, тъй като целта ви е да направите ниска ръка. 22345 е най-добрата ръка след това. Тройките са по-слаби от чифтовете. Стрейт е по-слаб от чифтове и тройки. Флъш е по-слаб от стрейт. И фул хаус е по-слаб от флъш. Най-лошата възможна ръка е Royal Flush. Така че силата на ръцете е обратна на тази при стандартна висока игра.

Как се раздава при Deuce to Seven triple Draw

Deuce to Seven Triple Draw е игра за максимум от 6 играчи. При тази игра има дилърски бутон както и при hold'em. Играчът отляво на дилър бутона е на малкия а играча след него на големия блайнд. На всеки играч се раздават по 5 карти и започва кръг на залагане. Той започва с играча отлява на играча на големия блайнд, както и при hold'em. Всеки играч по ред има право да плати, качи или да се откаже.

След като първия кръг на залагане завърши , всеки останал в раздаването играч има право да смени карти. Всички играчи биват подканвани по ред да сменят карти ако желаят. Пърия по ред е винаги играча най-близко отляво до бутона. Всички играчи могат да сменят от 0 до 5 карти. Ако някой играч не смени карти, той пасува. След като играч реши кои карти да смени следващия по ред играч бива подканен да смени карти по желание и т.н. докато всички останали в раздаването играчи се изредят.

След като всеки играч реши какви карти да смени, дилъра започва да раздава новите карти по ред. Например, ако първия играч желае да смени три карти, втория две карти, а третият една карта, дилъра ще раздаде три карти на първия играч, след това ще острани изхвърлените от него карти. След това дилъра ще раздаде две карти на следващия играч и също ще прибави неговите карти към вече изхвърлените. Накрая дилъра раздава 1 карта на последния играч и прибавя изхвърлената от него карта към другите.

След като смяната приключи следва нов кръг на залагане. След това играчите имат възможността да сменят отново карти. След приключване на втората замяна, следва нов кръг на залагане. Играчите отново имат възможност да сменят карти. След тази последна замяна има още един кръг на залагане.

Какво става когато няма достатъчно карти за да се извърши смяната?

Понакога не остават достатъчно карти за да се завърши някоя от смените. Когато това се случи, отстранените карти се разбъркват и смяната се довършва след разбъркването. Картите включени в разбъркването са всички изхвърлени по време на предишните смени карти и изхвърлените карти от всички играчи, които вече са заменили изхвърлените от тях карти по време на текущия кръг на заменяне.

Нека се върнем към предишния пример, Играч 1 хвърля 3 карти, Играч 2 - 2 карти, и Играч 3 – 1 карта. След това дилъра раздава три карти на Играч 1 и една карта на Играч 2. Към този момент в трестето не са останали повече карти. Изхвърлените карти от предишните кръгове на замяна сега се разбъркват включително /но само/ изхвърлените в настоящия кръг карти от Играч 1. Изхвърлените от Играч 2 карти не се включват в разбъркването тъй като не всички негови карти са заменени. По този начин не е възможно някой играч да получи отново изхвърлените от него карти по време на съответния кръг на замяна.

Структура на Залозите

Deuce to Seven използва същата структура на залагане както при hold'em. По време на първите два кръга на залагане лимита е малкия залог. Така ако играта е $10/$20 по време на първите два кръга на залагане всеки играч може да плати или да качи залога на стъпки от по $10. През вторите два кръга на залагане лимита е големия залог. В нашия случай, играчите могат да платят или заложат на стъпки от по $20.