partypoker Caribbean Poker Party

Five Card Stud

Five Card Stud се играе почти като 7 Card Stud. Очевидната разлика е, че всеки играч получава... познахте – 5 карти. Първата се раздава с лице надолу следвана от още четири карти с лице нагоре. Анте Вие и всички останали играчи трябва да...

Five Card Stud се играе почти като 7 Card Stud. Очевидната разлика е, че всеки играч получава... познахте – 5 карти. Първата се раздава с лице надолу следвана от още четири карти с лице нагоре.

Анте

Вие и всички останали играчи трябва да направите анте преди да бъдат раздадени картите. Размера на анте влияе на лимитите на масата...колкото по-нисък е лимита, толкова по-ниско анте има. $0.50/$1.00 масите нямат анте, а $10.00/$20.00 масите са с $1.00 анте.

Залагане

Раздава ви се една карта с лице надолу, стартова карта, и една карта с лице нагоре. Играча с карта от най-слабата боя (от най-високата към най-ниската – пики, купи, кари, спатии) трябва да влезе в пърия кръг на залагане с принудителен залог от половината от ниския лимит. Не се притеснявайте прекалено за това кой започва пръв, тъй като софтуера подканва съответния играч. Следващия по ред играч, отляво на първия заложил, може да 'завърши' залога, да плати или да се откаже. След първия кръг на залагане се раздават още три карти с лицето нагоре с кръг на залагане след всяка от тях. В нашата 5 Stud игра са позволени залог и три качвания. Последния залог се покрива и единстените възможности които имате са, да платите или да се откажете на този етап.

Структура на Залозите. Залозите, които се предлагат за определена маса определят нивото или максималния залог на всеки по ред играч. Например, при $1-$2 маса, лимита за всеки залог е $1 в първите два кръга на залагане и $2 в последните два. В нашата зала позволяваме 1 залог и 3 качвания.

Важно: Залагането по време на първите два кръга е ограничено до ниския лимит на масата. Изключение от това правило има когато някой играч покаже чифт след 3-та улица. Всички играчи имат възможността да залагат до нивото на високия лимит през втория кръг на залагане. Ако някой играч заложи високия лимит, следващите залози също трябва да са на това ниво. Последните два кръга на залагане са на високия лимит.

Сваляне на картите: Първия играч, който трябва да покаже картите си е последни показал сила със своя залог или качване. Всички 5 карти се използват при свалянето на картите. Играчът държащ най-добрата ръка печели пота. Ако няколко ръце печелят, пота се разделя като всяка нечетна стойност отива при играча най-близо до бутона отляво.