Seven Card Stud 8 or Better

PokerStars School
Sponsored by

Seven Card Stud е най-популярната версия на stud покер и се играе от 2 до 8 играчи. На всеки играч се раздават по общо седем карти, три от които с лицето надолу и останалите с лицето нагоре.

Цел

Да се направи най-добрата ръка от пет карти, с помощта на всяка комбинация от седем раздадени карти.

Принудителни Залози – Анте /Ante/

Обикновено Seven Card Stud се играе с анте приблизително равно на 1/5 от размера на ниския залог. Всеки играч трябва да плати анте преди да започне раздаването. Анте няма отношението към каквито и да било последващи залози.

Влизане

След първоначалното раздаване, след което всеки играч има по една отворена карта, този с най-ниската карта трябва да „влезне", което означава, че той трябва да направи залог на стойност минимум ½ от най-ниския залог на масата. Ако двама или повече играчи имат еднакви най-ниски карти, трябва да „влезе" този, който е най-близко до дилъра от лявата му страна. Този залог се признава за вашият пръв залог така, че ако никой не повдигне залога, няма да се налага да залагате повече пари за да видите следващата карта.

Кръгове на залагане

Има пет кръга на залагане. При фиксиран лимит Seven Card Stud, всички залози трябва да бъдат равни или на ниския лимит, или на високия лимит залог в зависимост от кръга на залагане. В първите два кръга, всички залози трябва да бъдат равни на ниския лимит залог. В третия, четвъртия, и петия кръг всички залози трябва да са равни на високия лимит залог. Ако, например, вие играете 3-6 Seven Card Stud, всички залози в първите да кръга трябва да бъдат през 3 долара, а всички залози в последните три кръга трябва да бъдат през 6 долара. Във всеки кръг са разрешени по максимум три покачвания на залога.

1. 3rd street – На всеки играч се раздават по две карти с лицето надолу следвани от една карта с лицето нагоре. Играчът с най-ниска карта трябва да „влезе", залагайки ½ от ниския лимит залог. Той може да избере да покачи залога, залагайки цялата стойност на ниския лимит залог. Играта продължава по посока на часовниковата стрелка като всеки играч избира дали да се откаже, да плати или да покачи залога. Всички залози трябва да са равни на ниския лимит залог.

2. 4th street – Четвърта по ред карта се раздава с лицето нагоре на всеки играч. Играчът с най-силна ръка пред него(на този етап най-високата възможна ръка е чифт аса) е първи по ред. Той може да се откаже, да пасува или да заложи. Ако двама или повече участници имат еднаква най-висока ръка, този който е най-близко до дилъра от лявата му страна е първи по ред. Играта продължава по часовниковата стрелка както в предишния кръг. Ако някой играч има чифт на този етап, то той както и всички останали играчи, имат възможността да заложат ниския или високия лимит залог. Иначе, всички залози трябва да бъдат равни на ниския лимит залог.

3. 5th street – Пета карта се раздава с лицето нагоре на всеки играч. Играта придължава както в предишния кръг с тази разлика, че сега всички залози трябва да бъдат равни на високия лимит залог.

4. 6th street – Шеста карта се раздава с лицето нагоре на всеки играч. Играта продължава както в предишния кръг. Всички залози трябва да бъдат равни на високия лимит залог.

5. 7th street – Седма и последна карта се раздава с лицето надолу на всеки играч. Играта продължава както в предишния кръг. Всички залози трябва да бъдат равни на високия лимит залог. В редките случаи, в които всичките осем играчи са останали в ръката на този етап няма да има достатъчно карти за всеки, за да получи следваща карта. Ако това се случи, вместо всеки играч да получи карта в средата на масата се поставя една карта с лицето нагоре като всеки играч може да я използва, за да направи своята най-добра ръка от пет карти.

Показване – Всеки останал в ръката след последния кръг на залагане играч ще може сега да покаже своята ръка с надежда да спечели натрупаната на масата сума. Играчът заложил последно трябва пръв да покаже ръката си и след това се продължава по часовниковата стрелка като всеки следващ играч има право да покаже или да скрие ръката си. Често, някой от играчите ще скрива ръката си когато знае че няма да спечели натрупаната сума, за да не видят опонентите му картите, с които е играл.

Съвет: Повечето онлайн покер зали предлагат възможност за автоматично скриване на губещите ръце така, че другите играчи да не могат да видят с какви карти сте играли. Добре е да използвате тази опция.