Texas Holdem Poker

PokerStars School
Sponsored by

Правила на Tevxas Hold'em Poker

Покер играта Texas Hold'em започва, след като Дилър /Dealer/ - раздаващ - разбърква стандартно тесте от 52 карти.

В казината и покер залите, Дилърът не участва в играта. При недостиг на дилъри или в домашни игри, играчите си раздават сами. В такива покер игри, кръгъл диск наречен "Dealer Button" се премества от играч на играч по посока на часовниковата стрелка. Бутонът показва кой играч ще раздава. В казината и покер залите дилърът мести бутона пред всеки играч при старта на нова ръка.

На всеки играч се раздават по две карти с лицето надолу (the Hole Cards). Той пази стойността им в тайна обикновено като ги прикрива с едната си ръка, докато подвига края им с другата. Тези карти трябва да останат на масата, но могат да бъдат повдигнати от играча, за да може да ги види по-добре. След това трябва да бъдат поставени отново на масата, като може да бъдат погледнати по всяко време в хода на ръката, но само от играча на който са раздадени.

Целта на играта е да се комбинират тези две карти с петте карти, които евентуално ще бъдат поставени пред Дилъра ("the Board"), за да се образува най-добрата покер ръка (виж Hand Order), между всички играчи. Тази ръка може да се образува от двете стартови карти и три от картите на масата, от едната стартова карта и 4 от картите на масата или - много рядко – само от петте карти на масата. Притежателят на тази ръка печели натрупания в хода на ръката пот (Pot) (всички събрани залози заедно).

Блайндовете

При Тексас холдем има само 2 задължителни залога преди започване на всяка ръка, наречени блайндове (Blinds). Играта започва с двамата играчи отляво на Дилъра (Dealer) или фиктивния Дилър (The Button), които поставят в пота (сборът от всички чипове, поставени от играчите и събрани от дилъра в центъра на масата) определена сума преди да са раздадени картите, като по този начин се гарантира, че има за какво да се играе във всяко раздаване. В турнири тази сума се увеличава постепенно, за да се предизвика отпадане на играчи.

Най-често, играчът намиращ се отляво на Дилъра (Small Blind) – малък блайнд, влиза в раздаването с половината от минималния залог, а играчът отляво до него (Big Blind) - Голям блайнд - с цялата стойност на минималния залог. Това се нарича поставяне на блайндове (posting the blinds).

В покера няма хазартен залог - блайндовете са сума или количество чипове, които гарантират, че има за какво да се играе в раздаването. Залагането в покер играта е начинът на действие, определящ крайния резултат и е инструмент на играта - в покера не се залага на хазартен принцип, с цел познаване на резултати или осланяне на шанс или късмет.

Първи кръг на залагане: Префлоп

Pre-Flop

Първият кръг на залагане започва веднага след раздаването. Играта започва от играчът отляво на играча на Големия блайнд. При игри на кеш маса той може да избере да стане трети блайнд правейки залог на стойност 2 пъти залога на Големия блайнд, преди да бъдат раздадени картите. Това е известно като Страдъл (Straddle). Предимството на Страдъл (Straddle) играча е, че в първия кръг на залагане Страдъл играчът е последен, което му дава възможност да вземе предвид всички действия на играчите преди него.

Първият играч (непосредствено отляво до Големия блайнд - или Straddler) има три възможности: да Плати (Call), да Покачи залога (Raise) или да се Откаже (Fold).

За да плати, играчът трябва да направи залог на стойността на Големия блайнд или на Страдъл залога.

За да Покачи залога (Raise), играчът трябва да заложи повече от предишния. Размерът на този залог варира в зависимост от типа на играта: В Лимит игри (Limit Holdem Poker) е с фиксирана стойност и може да бъде ограничен (Capped) след определен брой кръгове, обикновено четири, онлайн; В Пот лимит игри (Pot Limit games) не може да бъде по-голям от натрупаната сума на масата (Pot); в игри Без лимит игри (No Limit games), може да бъде сума ограничена само от броя на чиповете, притежание на играча.

За да се Откаже (To Fold), играчът поставя своите карти с лицето надолу пред себе си и ги придвижва към средата на масата, където те се считат за излезли от играта (Muck). Играчът не може да участва по-нататък в раздаването и губи всички направени от него залози.

Следващите играчи имат същите три възможности, плюс възможността на покачат залога на свой ред (Re-Raise)като сумата трябва да е поне колкото сумата на предишния залог (Raise).

Втори кръг на залагане: Флоп

Flop

След първия кръг на залагане, дилърът отстранява най-горната карта от тестето. Нарича се Изгоряла карта (Burning) и се прави с цел защита при положение, че някой случайно е видял тази карта и за да се избегнат измами. Отстранената карта се поставя настрани от общите карти, които ще се раздават и обръщат в центъра на игралната маса.

След това, дилърът поставя следващите три карти обърнати с лице нагоре върху масата. Тези три карти се наричат Флоп (the Flop).

Този и всички следващи кръгове на залагане започват с първия играч намиращ се отляво на дилъра, останал в раздаването. Освен да платят и да покачат залога, сега играчите имат възможност и да Пасуват (Check) – като по този начин останат в ръката без да залагат, докато не дойде отново техния ред.

След като бъде направен залог, всеки играч може да избере да плати (Call), да покачи (Raise) или да пре-покачи (Re-Raise) в съответните случаи. Ако не избере нито едно от тези действия, той следва да се откаже (Fold). Така, в края на кръга всички играчи ще са направили еднакви залози освен, ако някой играч не притежава достатъчно чипове; в такъв случй, той трябва да заложи всичките си останали чипове (All-In) и по този начин се формират една или повече странични суми (Side Pots), които ограничават сумата, която той може да спечели до стойноста на заложената от него сума увеличена със същата сума взета от всеки играч участващ в натрупването на основната сума (Main Pot).

Трети кръг на залагане: Търн

Turn

След приключване на Втория кръг на залагане отново се отстранява най-горната карта от тестето, а следващата се обръща и поставя до първите три, отново с лице нагоре на масата. Това е Търн (Turn) картата.

В Лимит (Limit) игри фиксираната стойност се удвоява и не се променя до последния кръг на залагане.

Последен кръг на залагане: Ривър

River

След приключване на Третия Кръг на Залагане отново се отстранява най-горната карта от тестето, а следващата пета и последна обща карта се обръща и поставя до първите четири отново с лице нагоре на масата. Това е Ривър (River) картата.

Този кръг предшества показването на картите (Show-Down), когато предизвиканият играч трябва да разкрие своите карти.

Ако двама или повече играчи имат еднакви по сила ръце, следващата най-висока карта в ръката на всеки играч (the Kicker) определя победителя. Ако няма такава карта (играчите са използвали и двете Стартови карти (Hole Cards) или имат еднаква ръка) натрупаната сума се разпределя между тях.

Дилърски грешки

Ако бъде обърната първата от стартови карти раздаването се счита за невалидно. Дилърът следва да прибере картата, да разбърка и да сече картите отново.

Ако някоя друга от Стартовите карти бъде видяна по вина на дилъра, раздаването продължава. Откритата карта може да не бъде задържана. След приключване на ръката дилърът заменя картата с най-горната карта от тестето и така обърнатата карта се използва за Карта за отстраняване (Burn Card). Ако повече от една стартова карта бъде обърната, раздаването следва да бъде повторено.

Ако на Флопа има твърде много карти, той трябва да бъде раздаден наново (това важи дори ако е известно коя би била допълнителната карта).

Ако Флопа трябва да бъде прераздаден поради обръщане на Флоп картите преди приключване на префлоп залозите или флопа съдържа твърде много карти, картите на масата се разбъркват с останалите в тестето. Отстранената карта остава на масата. След разбъркване, дилърът сече тестето и раздава нов Флоп без да отстранява карта.

Ако дилърът обърне четвъртата карта на масата преди да е приключил съответния кръг от залози, картата се изважда от игра за този кръг на раздаване дори, ако следващият играч възнамерява да се откаже (fold). След това залагането приключва. Дилърът отстранява и обръща картата, която би следвало да е пета, на мястото на четвъртата. След този кръг на залагане, дилърът разбърква тестето наново, включително картата, която е извадена от игра, но без Отстранените или невалидните карти. След това Дилърът сече тестето и обръща последната карта без да отстранява друга карта. Ако петата карта се обърне по невнимание, тестето се разбърква и се раздава по същия метод.

Ако дилърът раздаде допълнителна карта на първия играч (след като всички играчи са получили своите стартови карти), картата се връща в тестето и се използва за Карта за Отстраняване. Ако дилъра погрешка раздаде повече от една допълнителна карта, раздаването се анулира.

Тексас холдем покер стратегия

След като вече сте се запознали с правилата на играта е време да прочетете и различните видове стратегии за тексас холдем, за да сте достатъчно подготвени преди първия си допир с картите и да имате повече увереност във взимането на правилни решения.