2021 World Series of Poker

Префлоп zалагане и избор на ръка - Част 1

Префлоп zалагане и избор на ръка - Част 1 0001

Един от най-срещаните проблеми, с който се сблъсквам е това как повечето хора са непостоянни и колебливи в техните префлоп залагания. Тази стратегия, ще я направим като задача, която цел да внедри някаква съгласуваност и постоянство във вашите префлоп рейзове и ри-рейзове, така че хората да не могат да уловят някакви тенденции във вашата игра и как да не давате правилните пот шансове на противник да ви плати (Не мога да ви кажа колко много грешни ри-рейзове съм виждал – ако искате да ри-рейзнете играч, който е лимпнал или рейзнал, вие винаги трябва да направите такъв рейз, че опонентите ви да нямат правилните пот шансове да ви платят ОСВЕН, ако вие не искате да ви платят).

Този задача също ще се комбинира и с някои изисквания за основни стартови ръце, които ще ви помогнат да бъдете по-търпеливи и как да използвате правилно вашата позиция (това е друг проблем, който виждам често – играенето на посредствени ръце извън позиция), обаче, аз ви предупреждавам, че това не са изисквания за стартови ръце, към които стриктно трябва да се придържате извън тази задача, вие ще трябва да се приспособите според условията на масата и това кои са вашите опоненти.

Рейзването

За целта на задачата:

Стандартният рейз ще бъде общо 3xBB - следователно, ако BB е 100, вие трябва да заложите още 200, за да направите общия ви рейз 300. Ако е 400, трябва да рейзнете 800, за да стане общия залог 1200. Не трябва да се отклонявате от това, когато сте пръв да действате на масата (от сега на тататък ще споменавам това като "FTA"). Стандартния рейз се прилага само когато сте пръв на ход, ако не сте пръв, вашият ход ще трябва да бъде ри-рейз (ако имате ри-рейз ръка), плащане (ако имате подходяща ръка за това) или да се откажете (ако вашата ръка не е от една от горните категории). Ако ви ри-рейзнат, използвайте вашата най-добра лична преценка и продължете.

Рейзването, когато има лимпнали играчи се прави по следния начин. Добавете броя на лимпналите играчи към вашия стандартен рейз. Това значи, че ако има 3 лимпъра, вие трябва да рейзнете 6x BB, вместо 3x BB. От тук следва, че ако има 3-ма лимпнали играчи и BB е 100, вие трябва да рейзнете 500 за общо 600 (или 6xBB). Ако е 400, вашият рейз трябва да е 2000 за общо 2400.

Ри-рейзването, когато има рейз преди вас трябва да се прави както следва. Вземете сумата, която е рейзърът е заложил (общия залог) и прибавете удвоената и стойност. Следователно, ако блайндовете са 100/200 и рейзът е 600, вие трябва да заложите още 1200. Причината за това е да накарате противника ви да си хвърли картите, ако е с посредствена, проекто ръка. Той ще трябва да плати 1200, за да спечели 2700 или 2.25 към 1. Ако просто рейзнете минимума (400), той ще трябва да плати 400, за да спечели 1900 или 4.5 към 1 – това са доста добри пот шансове и разумен играч трудно би си хвърлил ръката тук. Ако стойността на вашия ри-рейз се явява над 50% от стака ви, тогава давайте напред и влезте направо all in.

Ри-рейзването, когато е имало рейз И някой(и) е платил този рейз. Вземете сумата, която е в пота и я умножете х1.5 и това е вашият общ залог. Следователно, ако блайндовете са 100/200, има рейз до 600 и двама са платили, тогава ще има 2100 в пота. 2100*1.5 е равно на 3150. Вие трябва да рейзнете с още 2550, за да стане общия ви залог 3150.

Задача

Тази задача трябва да прилагате на маса с минимум 9 играчи, но ако масата е с по-малко, тогава използвайте изискванията за позиция и стандартните рейзове, но модифицирайте вашите стартови ръце донякъде надолу, за да ги нагласите според броя на по-малкото хора (начин да направите това е като вземете оригиналните изисквания и преместите с позицията си с две места; ако сте на маса с 8 човека, следователно UTG ще стане на UTG+2).

За тази задача трябва да играете минимум 3 холд'ем турнира без лимит в зали като Full Tilt или PokerStars.com. Във всеки турнир вие трябва да спазвате следващите префлоп действия, според позицията на която се намирате и действията, които са се случили преди вас. Това се прилага само в ранните и средните фази на турнир. Веднъж, след като останете с по-малко от 15xBB, играйте както сметнете за добре.

Ако сте пръв на ход (значи, че никой преди вас не е направил залог или платил):

Блайндове:

Стандартен рейз с всеки чифт, всяко A-x ило K-x, Q-J, Q-10, J-10. Хвърляйте всички други ръце от малкия блайнд и пасувайте от големия.

UTG, UTG+1, UTG+2 (Начална Позиция):

Стандартен рейз с AA, KK, QQ, AK. Лимп с 22-JJ, AQ (ако ръката е рейзната след вас, тогава платете всеки залог, който е по-малък от общо 5x BB с 22-JJ, използвайте най-добрата си преценка, за да решите дали да платите с AQ)

UTG+3 (Средна Позиция):

Стандартен рейз с AA, KK, QQ, JJ, 1010, AK, AQ. Лимп с 22-99 ако ръката е рейзната след вас, тогава платете всеки залог, който е по-малък от общо 5x BB с 22-99)

UTG+4 и UTG+5 (Средна Позиция):

Стандартен рейз с 22-AA, AK, AQ, AJs, A10s, KQs.

Cutoff и Бутона (Късна Позиция):

Стандартен рейз с всеки чифт, всички асо/поп/дама с карта от същата боя, всяко асо с карта от друга боя, всеки две карти над 10, и всички конектори от боя.

Ако има играч(и) лимпнали преди вас:

Голям Блайнд:

Рейз с AA, KK, QQ, AK. Пас с всички други ръце.

Малък Блайнд:

Рейз с AA, KK, QQ, AK. Доплатете с 22-JJ, AQ, всяко Асо с карта от боя, всеки 2 карти от боя плюс всички конектори (с едно разстояние между тях или по-добри; с едно растояние значи, че една карта ги разделя т.е. 64) от 54 до J10 (следователно всички възможни карти ще бъдат 45, 46, 56, 57, 67, 68, 78, 79, 89, 810, 910, 9J, 10J) (ако ръката е рейзната от BB, след като сте платили, използвайте преценката си за това дали да платите или не, но платете всеки рейз, който е по-малък от общо 5x BB с 22-JJ).

UTG+1 и UTG+2 (Ранна Позиция):

Рейз с AA, KK, QQ, AK. Лимп с 22-JJ, AQ (ако ръката е рейзната, след като сте платили, доплатете всеки рейз, който е по-малък от общо 5x BB с 22-JJ, използвайте преценката си, за да решите дали да доплатите с AQ)

UTG+3 (Средна Позиция):

Рейз с AA, KK, QQ, JJ, 1010, AK. Лимп с 22-99, AQ, AJs, A10s, KQs (ако ръката е рейзната, след като сте платили, доплатете всеки рейз, който е по-малък от общо 5xBB с 22-99, използвайте преценката си, за да решите какво е най-добре да направите с всички други ръце).

UTG+4 и UTG+5 (Средна Позиция):

Рейз с AA, KK, QQ, JJ, 1010, 99, 88, AK, AQ, AJs, A10s, KQs (ако ръката е ри-рейзната, след вашия рейз, преценете дали е добре да платите или не). Лимп с 22-77, KJs, QJs, J10s, K10s, Q10s (ако ръката е рейзната, след като сте платили, доплатете всеки рейз, който е по-малък от общо 5xBB с 22-77, използвайте преценката си, за да решите какво е най-добре да направите с всички други ръце).

Cutoff и Бутона (Късна Позиция):

Всички инструкции от UTG+4/UTG+5 са приложими. В допълнение, лимпвайте с всякакви конектори (от една боя или не, с разстояние между тях или по-добри) от 54 до J10 (това са ръцете 45, 46, 56, 57, 67, 68, 78, 79, 89, 810, 910, 9J, 10J) и всеки Ax от боя (ако ръката е ри-рейзната, след вашето плащане, използвайте преценката си, дали е най-добре да платите или да се откажете).

Ако има рейз и/или рейз с играчи, които са платили преди вас:

Блайндове:

Ри-рейз с всеки AA, KK, QQ, AK. Плащане на стандартен рейз (не плащайте никой рейз, който е над общо 5x BB) с 22-JJ, използвайте преценката си дали да платите или не с AQ освен, ако стандартния рейз не идва от cutoff позицията или бутона И този играч е бил първи на ход (ако има двама лимпнали и един рейзнал от cutoff, вие не трябва да ри-рейзвате, а само да платите), тогава направете ри-рейз.

UTG+1 и UTG+2 (Ранна Позиция):

Ри-рейз с AA, KK, QQ, AK. . Плащане на стандартен рейз (не плащайте никой рейз, който е над общо 5x BB) с 22-JJ, използвайте преценката си дали да платите или не с AQ (ако ръката е рейзната, след като сте платили, преценете дали да доплатите или не).

UTG+3 (Средна Позиция):

Ри-рейз с AA, KK, QQ, JJ, 1010, AK (ако ръката е рейзната, след като сте платили, преценете кое е най-подходящо). Платете стандартен рейз (не плащайте никой рейз, който е над общо 5x BB) с 22-99, използвайте преценката си дали да платите или не с AQ (ако ръката е рейзната, след като сте платили, преценете дали да доплатите или не).

UTG+4 и UTG+5 (Средна Позиция):

Ако първоначалния рейзър не е на позиция UTG или UTG+1, правите ри-рейз с AA, KK, QQ, JJ, 1010, 99, 88, AK, AQ, AJs, ATs, KQs. Ако е от UTG или UTG+1, ри-рейз само с AA, KK, QQ, JJ, 1010, AK (ако ръката е ри-рейзната след вашия рейз, използвайте преценката си, за да решите кое е най-подходящо). Плащане на стандартен рейз (не плащайте рейз по-голям от общо 5x BB) с 22-99 (с 88/99 може да платите само ако първоначалния рейзър е на UTG/UTG+1), преценете сами дали е подходящо да платите или не с AQ (ако ръката е ри-рейзната след вашия рейз, използвайте преценката си, за да решите кое е най-подходящо в създалата се ситуация).

Cutoff и Бутона (Късна Позиция):

Всички инструкции от UTG+4/UTG+5 са приложими. В допълнение, плащайте стандартен рейз (плащайте рейз по-голям от общо 5x BB) с всякакви конектори (от боя или не, с разстояние между тях или по-добри) от 54 до J10 (това включва възможните ръце 45, 46, 56, 57, 67, 68, 78, 79, 89, 810, 910, 9J, 10J) (ако ръката е ри-рейзната след вашия рейз, използвайте преценката си, за да решите кое е най-подходящо в създалата се ситуация).

Когато приключите задачата, за да извлечете ваша собствена полза, запишете си и отговорете на следните въпроси:

1) Ръцете с които сте изпитали трудности. Може да ги публикувате във форума, където да ги анализираме.

2) Вашето мнение за списъка със основните стартови ръце. Твърде пасивен ли е за вас или твърде освободен? Имахте ли проблеми с него?

3) Мнението ви за това как стандартния рейз е работил . Проблеми? Ползи?

4) Мнението ви за това как ри-рейзът е работил . Проблеми? Ползи?

5) Какво научихте от тази задача, което може да използвате във вашата игра?

В следващата част, ще продължа с няколко заключения относно тази задача.

Префлоп zалагане и избор на ръка - Част 1 101

Регистрирайте се в PKR Poker с бонус код BGPN800 и се насладете на най-добрия покер софтуер за 2011 докато взимате и 120% бонус до $800, който се усвоява много лесно и получавате накуп в сметката си. При това имате цели 60 дни на разположение, за да го усвоите.

Бъдете информирани за всички последни покер новини, като ни харесате във Facebook или ни следите в Twitter.

Бел.Ред.: Статията е част от книгата "Не Всичко е Само Карти" на Aaron Hendrix.

Коментари

Все още няма коментари. Напишете първия!

Какво мислиш?

Регистрирай се, за да оставиш коментар, или се впиши с facebook

Свързани статии

Други новини