2021 World Series of Poker

$110+9 Turbo SNG Full Tilt Poker (Chris Ferguson)

$110+9 Turbo SNG Full Tilt Poker (Chris Ferguson) 0001

Ето един сценарий на STT турнир игран от Chris Ferguson, който коментира своите действия. В поста съм включил и някои мои разсъждения, развивайки неговите основни идеи за дадено отиграване. Надяваме се този пост да бъде полезен на всеки STT играч.

Блайндовете са 15-30$ с начален стак 1500$.
Ръка 1: ФОЛД {a-Spades}{8-Hearts} UTG+1
Ръка 2: ФОЛД {a-Spades}{5-Hearts} UTG
Ръка 3: Аз съм на BB с {9-Clubs}{9-Hearts}. Игра от средна позиция отваря с минимален рейз до 60$ и просто плащам.
На флопът {q-Hearts}{3-Hearts}{7-Spades}. Аз съм чек, той залага 85$ в пот от 135$ и аз съм фолд.
Срещу играч, върху който нямам наблюдения все още и от средна позиция прави минимален рейз, просто плащам от блинда надявайки се за сет или оувърчифт. Въпреки, че има само една оувъркарта на флопа, след като опонентът ми залага 2/3 от пота, решението ми за фолд е прекалено лесно. С потенциална възможност за още една оувъркарта да падне на търна или на ривъра и моята ръка, която е много малко вероятно да бъде развита, ФОЛД.

-----------------------------------------------------------------
*Забележка от мен: в ранните нива на блайндовете, агресивна игра с ръка като {9-Clubs}{9-Hearts} не бих избрал като опция, въпреки че на пръв поглед опонента иска да види евтин флоп, но от друга страна пък може да играе бавно и премиум ръка. Придържайки се към една от основните идеи за ниските нива на блайндовете, а именно да не се разиграват големи потове освен с премиум ръка, но въпреки това тук ръката не може да бъде фолдната, така че просто плащане.
-----------------------------------------------------------------

Ръка 4: ФОЛД {a-Spades}{5-Hearts} от SB, след минимален рейз на играч от средна позиция и cold плащане на играч от бутона.
Блайндовете са 20-40$
Ръка 5: ФОЛД {q-Hearts}{6-Spades} от бутона след рейз на игра от UTG+1 до 140$ и cold плащане на играч от средна позиция.
Блайндовете са 25-50$
Ръка 6: ФОЛД {q-Hearts}{8-Clubs} от CO след рейз от HJ до 150$
Ръка 7: всички до мен са фолд, ФОЛД с {q-Spades}{8-Hearts} от HJ

На масата вече оставаме 8 играча
UTG (1,410)
UTG+1 (2,970)
MP1 (1,470)
ME (1,425)
CO (1,625)
Button (1,435)
SB (1,545)
BB (1,620)
Ръка 8: всички до мен са фолд, ФОЛД от средна позиция с {10-Hearts}{5-Clubs}
Ръка 9: всички до мен са фолд,ФОЛД от средна позиция с {j-Spades}{6-Spades}
Ръка 10: ФОЛД {9-Clubs}{8-Spades} от UTG+1
Ръка 11: ФОЛД {7-Spades}{4-Hearts} от UTG
Блайндовете са 30-60$
Ръка 12: Аз съм на BB с {j-Diamonds}{2-Diamonds}. Всички до SB са фолд, който доплаща и аз съм чек.
На флопът {a-Hearts}{10-Diamonds}{7-Hearts} и двамата сме чек. На търна {j-Hearts}, той отново е чек, и аз залагам минимума 60$ и той хвърля.
Чек след като SB доплаща е напълно нормално отиграване със слабо Вале. След като на търна направихме среден чифт на борда, залагаме минимално, за да проверим къде сме в ръката, тъй като потенциални проекто ръце в този случай има и нашият чифт е доста уязвим. При евентуален чек-рейз, моментален фолд.
Ръка 13: ФОЛД {k-Hearts}{7-Clubs} от SB след рейз 3xBB на играч от бутона.
Ръка 14: всички до мен са фолд, както и аз с {8-Spades}{7-Spades} от бутона.
Това е доста интересна ситуация. С размер на стакът 24BB тук рейз от бутонът определено не е доходоносен. В обикновена кеш игра, където стаковете са дълбоки, отваряне с рейз от бутона е прекрасно, дори и да попаднем на ри-рейз с подобна ръка можем да спечелим голям пот. В по-голяма част от случаите обаче дори и игра от позиция може да ни донесе големи неприятности. Рейз с цел спечелване на пота още преди флопът също не е особено доходосно, тъй като до момента в пота има изключително малък процент спрямо нашият стак, тези 80$, които евентуално бихме спечелили със стийл-рейз не си заслужават рискът.
Ръка 15: ФОЛД {k-Hearts}{q-Spades} от CO след стандартен 3xBB рейз на играч от средна позиция.
Ръка 16: всички до мен са фолд, също и аз с {6-Hearts}{4-Spades} от средна позиция
Блайндовете са 40-80$
Ръка 17: ФОЛД {10-Clubs}{9-Clubs} от средна позиция
Ръка 18: ФОЛД {7-Spades}{6-Hearts} от UTG+1
Ръка 19: ФОЛД {q-Hearts}{3-Clubs} от UTG
Ръка 20: ФОЛД {9-Spades}{4-Hearts} от BB след рейз 3хBB от късна позиция.
Ръка 21: ФОЛД {6-Hearts}{6-Clubs} от SB след минимален рейз на играч от средна позиция. За съжаление нямаме валю за сет и сме извън позиция. Също така опонентът ни ще заложи на голям част от флоповете, докато ние ще трябва да сме фолд на тези флопове, освен ако не са изключително благоприятни за продължаване в ръката. Ако държахме например 88+ или AQ със сигурност влизаме с ри-рейз, но чифт Шестици са твърде слаби за такова отиграване на този етап от турнира.
Блиндовете са 50/100
Ръка 22: ФОЛД {k-Hearts}{10-Spades} от бутона след рейз 3xBB от средна позиция.
Ръка 23: {a-Spades}{k-Diamonds} от средна позиция. Играч със сравнително дълбок стак (2860$) отваря от ранна позиция с рейз до 300$. Играчът отдясно на него плаща с 14BB стак. Правя ри-рейз all-in до 1335$. Първоначалният агресор хвърля ръката си, но играчът след него, който е обвързан вече с потът плаща и показва {k-Hearts}{q-Spades}.
Бордът е {7-Spades}{5-Spades}{5-Hearts}{3-Spades}{9-Spades}, давайки ми нът флъш. След тази ръка, стакът ми скача до 3120$.
След стандартен рейз и cold-плащане, влизаме съвсем стандартно с AK и всичките ни чипове в пота. След cold-плащането на опонентът в потът има 750$, което е малко над 50% от нашият стак. Всяка друго отиграване в тази ситуация би било грешно. Впрочем тази ръка показва една изключително често срещана ситуация в SNG турнир. Играчът, който отстранихме, прави cold-плащане на рейз от ранна позиция с ръка, която би могла много лесно да бъде доминирана. С оставащите 6 активни играча след него е много вероятно някой да направи това, което направихме ние. Тъй като той е обвързан с пота, единствената му алтернатива е да фолдне, което го оставя с 10BB, но тъй като още не сме достигнали short-handed етап на турнира ще му е много трудно да изчака прилична ръка, за да влезе с всичките си оставащи чипове, за това е длъжен да плати и само късметът би му помогнал в такава ситуация. За разлика от MTT турнир, тук трябва да имате едно на ум, че много от играчите са склонни да правят ре-стийл с ръце като ATs,QJs,JTs особено, когато са на границата на късият стак. Това може би е така, защото веднага след отпадането играчът може да си зареди веднага следващият STT и е склонен на по-отпусната игра спрямо MTT.
Ръка 24: ФОЛД {7-Hearts}{5-Clubs} от HJ след като играч от средна позиция лимпва all-in с оставаналите му 85$.

На масата остават 7 играча.
UTG (2,560)
ME (3,120)
HJ (1,660)
CO (1,770)
Button (1,500)
SB (1,555)
BB (1,335)
Ръка 25: отварям пота от средна позиция с {a-Spades}{j-Hearts} и стандартен рейз. С тези нива на блайндовете много от играчите става изключително стегнати и големите стакове и по-опитните играчи започват да крадат блайндове във всеки удобен случай. AJ e достатъчно добра ръка за такова отиграване. Тъй като най-малкия стак е 13BB, най-вероятно бихме фолднали при ри-рейз all-in.
Ръка 26: ФОЛД {10-Hearts}{8-Hearts} от UTG
Блайндовете са 80/160.
Ръка 27: ФОЛД {9-Spades}{6-Hearts} от BB след 3BB рейз от късна позиция.
Ръка 28: {q-Hearts}{2-Hearts} от SB. Тук не можем да се мушнем all-in, тъй като BB има прекалено много чипове, за да бъде печелившо нашето отиграване с подобна ръка. ФОЛД
Ръка 29: {4-Spades}{4-Hearts} рейз 3BB от бутона и спечелване на пота. Във всяка удобна ситуация за спечелване на пота още преди флопа трябва да се взима максимумът.
Ръка 30: ФОЛД {k-Hearts}{3-Clubs} от CO
Блайндовете са 80/160
Ръка 31: ФОЛД {8-Hearts}{4-Spades} от HJ
Ръка 32: ФОЛД {6-Hearts}{3-Hearts} от UTG
Ръка 34: ФОЛД {a-Hearts}{4-Hearts} от BB след минимален рейз от CO. Поне аз съм от играчите, които в SNG турнир особено не бих играл тази ръка извън позиция, независимо, че опонентът ни прави минимален рейз. От моят личен опит, тези минимални рейзове от късна позиция изключително често съдържат Аса в ръката и следователно нашата ръка е много вероятно да бъде доминирана от по-силно Асо. Флопвайки Асо може да ни коства сериозно количество чипове.
Ръка 35: ФОЛД {5-Clubs}{3-Hearts} от SB след минимален рейз от CO.
Блайндовете са 100/200
Ръка 36: ФОЛД {7-Clubs}{3-Hearts} от бутона
Ръка 37: {a-Diamonds}{j-Spades} от средна позиция с 3030 стак. Играч от UTG със стак 2225 рейзва до 600$. Тук според мен много лесен фолд. Изключително вероятно е AJо да е назад спрямо неговият обхат от ръце за отваряне с рейз от ранна позиция.
Ръка 38: {6-Spades}{5-Hearts} ФОЛД от HJ
Ръка 39: ФОЛД {9-Diamonds}{2-Spades} от ранна позиция
Ръка 40: ФОЛД {7-Hearts}{3-Spades} от UTG
Ръка 41: печеля пота с {j-Hearts}{5-Hearts} от BB.
Блайндовете са 120/240
Ръка 42: ФОЛД {j-Hearts}{8-Spades} от SB след all-in 6BB от UTG.
Ръка 43: {q-Spades}{8-Spades} от бутона. Тук влизаме all-in, тъй като блайндовете имат съответно 1400 и 1650. Имаме имидж на стегнат играч, и въпреки че двата блайнда са в ситуация, в която много скоро трябва да предприемат някакво действие, с Q8s имаме положително EV за влизане all-in.
Ръка 44: ФОЛД {k-Spades}{6-Spades} от CO след минимален рейз от средна позиция.
Ръка 45: ФОЛД {7-Spades}{4-Spades} от HJ
Seat 1: BB (1,125)
Seat 2: UTG (2,670)
Seat 4: ME (3,370)
Seat 5: Hijack (1,280)
Seat 6: CO (2,700)
Seat 7: Button (1,120)
Seat 9: SB (1,235)
Ръка 46: ФОЛД {a-Spades}{4-Spades} от UTG+1. Тук влизане all-in е изключително грешно. С 5 активни играча след нас рискуваме най-вече CO да ни плати, който със сигурност ще го направи с по-силна ръка от нашата тъй като не би искал да рискува турнирът. С 14BB можем да изчакаме по-добра възможност.
Ръка 47: ФОЛД {9-Spades}{8-Hearts} от UTG
Блайндовете са 150/300
Ръка 48: ФОЛД {5-Clubs}{3-Spades} от BB след 5xBB all-in от UTG
Ръка 49: {j-Spades}{5-Hearts} от SB с 3070 стак. BB има 1280. влизаме all-in.
Ръка 50: ФОЛД {8-Spades}{7-Hearts} от бутона след 5xBB all-in от средна позиция.
Ръка 51: ФОЛД {8-Spades}{6-Spades} от CO
Ръка 52: ФОЛД {k-Spades}{4-Hearts} от HJ
Ръка 53: ФОЛД {3-Clubs}{2-Spades} от UTG+1
Ръка 54: ФОЛД {9-Clubs}{5-Spades} от UTG
Блайндовете са 200/400
Ръка 55: {a-Hearts}{9-Clubs} от BB. Играч от UTG влиза all-in с 610. От големия блинд тук напрактика трябва да платим с всеки две карти, тъй като опонентът ни вече е изяден от блиндовете. Той показва {j-Spades}{10-Spades} на борд {k-Clubs}{6-Spades}{3-Clubs}{3-Diamonds}{k-Diamonds}.
След тази ръка имаме стак 4180. Това плащане е просто задължително. Потът е 1420, а ние трябва да платим 210, което ни дава пот шансове 6-към-1.

На масата остават 6 човека
UTG (1,790)
UTG+1 (1,925)
CO (1,800)
Button (1,780)
ME (4,180)
BB (2,025)
Ръка 56: ФОЛД {q-Hearts}{6-Spades} от SB след 3BB рейз от средна позиция
Ръка 57: ФОЛД {6-Hearts}{2-Clubs} от бутона след 5BB аll-in от UTG
Ръка 58: ФОЛД {j-Hearts}{8-Spades} от CO
Ръка 59: ФОЛД {k-Spades}{2-Hearts} от HJ
Ръка 60: ФОЛД {7-Spades}{5-Hearts} от UTG
Ръка 61: {8-Clubs}{4-Spades} от BB. Играч от HJ влиза all-in с 1190. Показва {q-Clubs}{q-Spades} на борд {10-Hearts}{8-Hearts}{a-Hearts}{5-Spades}{j-Spades}. След тази ръка оставам с 2790. Тук отново задължително плащане. С пот шансове над 2-към-1 и много широк обсег от ръце на опонентът ни, имайки предвид, че е с 3BB. Ръка като {9-Spades}{2-Hearts} може да бъде фолдната дори в така ситуация, но 84 определено има потенциал срещу широк обсег от ръце.
Блайндовете са 250/500
Ръка 62: ФОЛД {8-Clubs}{5-Spades} от SB, след 3BB аll-in от CO. Разликата от предишният пример е че с нашето плащане не закриване действието преди флопът. Ако BB реши да натисне и той, тогава изпадаме в много неприятна ситуация. Ако решим да влезем и ние all-in, за да изолираме евентуално BB и спечелим ръката, това със сигурност ще подтикне останалите играчи да разширят обсегът от ръце, с който да плащат мойте рейзове, след като видят моето отиграване с 85o. В този доста труден и важен етап от турнира, трябва да съхраним шансовете си за открадване на потове още преди флопа.
Ръка 63: All-in от бутона с {k-Hearts}{10-Diamonds}. Тук сме останали с 5BB. Това отиграване има +ЕV спрямо всякакъв обсег от ръце или иначе казано независимо с какъв обсег от ръце, опонентите ни биха платили нашият аll-in, в дългосрочен план това отиграване е печелившо. Ако опонентите ни са стегнати играчи, ще правим пари от кражба на пота, ако пък са прекалено отпуснати, ще правим пари, тъй като сме напред спрямо техният обсег от ръце.
Ръка 64: ФОЛД {10-Spades}{5-Hearts} от CO след all-in 3xBB от средна позиция
Ръка 65: ФОЛД {q-Clubs}{7-Spades} от HJ.
Ръка 66: ФОЛД {10-Spades}{6-Diamonds} от UTG
Ръка 67: ФОЛД {j-Spades}{2-Spades} от BB, след 3xBB рейз от SB.
Ръка 68: {a-Spades}{10-Diamonds} с 2790 стак от SB. Играч от UTG+1 с 1800 чипа влиза all-in и аз рейзвам над него, за да изолирам BB. Той показва {9-Clubs}{9-Diamonds} на борд {k-Spades}{10-Clubs}{8-Clubs}{4-Diamonds}{q-Diamonds}. След тази ръка ставам с 5090 чипа. Опонентът ни влезе с 3BB и тъй като имам доста прилична ръка не можем просто да платим, а трябва и да изолираме големият блинд. В тази ситуация трябва да сме щастливи, че спечелихме този coin-flip.

На масата остават 5 човека
UTG (1,900)
CO (2,530)
ME (5,090)
SB (1,400)
BB (2,580)
Блайндовете са 300/600
Ръка 69: ФОЛД {10-Spades}{4-Spades} от бутона. Тук фолдът е лесно решение. Тъй като все още останалите едва ли са настроени за игра на балона, все още обсегът от ръце, с който биха платили е прекалено широк. Малкият блинд би получил прекрасни пот шансове, тъй като той трябва да плати 1100 към 3400 пот.
Ръка 70: ФОЛД {a-Spades}{7-Hearts} от CO след 3xBB рейз от UTG
Ръка 71: ФОЛД {k-Spades}{5-Hearts} от UTG

На масата остават 4 човека
UTG/CO (1,680)
Button (1,000)
SB (5,730)
ME (5,090)
Ръка 72: печеля пота от BB
Ръка 73: ФОЛД {q-Clubs}{3-Hearts} от SB след аll-in 2xBB от UTG
Ръка 74: {7-Clubs}{4-Hearts} от бутона с 5090 стак и влизам all-in. SB с 680 и BB с 2300 стакове, плащат и двамата. Малкия блинд показва {3-Diamonds}{3-Clubs}, а големият {q-Clubs}{10-Spades} на борд {10-Diamonds}{9-Diamonds}{8-Hearts}{j-Hearts}{j-Diamonds}. След тази ръка оставам с 2790 чипа.
В ситуация на балона, тук трябва да атукаваме с много широк обсег от ръце. Дори малкия блинд да плати 100% от случаите, който всъщност е длъжен, в действителност ние плащаме 680 в пот 1960, което ни дава прекрасни пот шансове. В нашият конкретен пример BB плаща с QTo, което може да се каже е доста изненадващо, тъй като е съвсем нормално, той да се стреми да оцелее на балона. На практика в такива ситуации в 99% ние атакуваме малкия блинд, който просто е длъжен да плати с всеки две. Ако все пак той реши да не плаща, сами ще установите, че над 90% големия блинд е фолд с цел да оцелее на балона.

Трима играча остават на масата
ME (2,790)
SB (5,280)
BB (5,430)
Блайндовете са 400/800
Ръка 75: {k-Hearts}{j-Clubs} с 2790 стак, влизам all-in и спечелвам блайндовете
Ръка 76: ФОЛД {5-Clubs}{3-Spades} от BB след минимален рейз от SB
Ръка 77: {k-Spades}{4-Hearts} с 4BB от SB влизам all-in и BB плаща с {a-Spades}{8-Hearts}. На бордът хващам ПОП на ривъра. С 4BB на малкия блинд K4 е задължително за натискане.
ME (6,380)
SB (1,690)
BB (5,430)
Ръка 78: ФОЛД {9-Spades}{2-Clubs} от бутона с 8BB стак
Ръка 79: Бутонът влиза all-in с 3BB и {k-Spades}{6-Spades}, аз плащам от BB с {k-Spades}{7-Hearts} и печеля с кикър 7-ца. Много лесно плащане на опонент, който напрактика прави последният си отчаян ход. С пот шансове над 2-към-1 плащането е много лесно решение.

Остават двама играча
ME (9,270)
BB (4,230)
Ръка 80: Натискам с {a-Spades}{j-Spades} от Бутона с 12BB
SB (3,430)
ME (10,070)
Ръка 81: Опонентът прави минимален рейз от бутона и аз съм фолд с {7-Clubs}{3-Spades}.
ME (9,270)
BB (4,230)
Ръка 81: Натискам с {4-Clubs}{4-Spades} от бутона с 12BB, опонентът ми плаща с {a-Hearts}{6-Clubs}. Моят чифт издържа на борда.

Коментари

Все още няма коментари. Напишете първия!

Какво мислиш?

Регистрирай се, за да оставиш коментар, или се впиши с facebook

Свързани статии

Други новини