2021 World Series of Poker

Покер стратегия: Как да класифицирате другите играчи с точкова система?

Покер стратегия: Как да класифицирате другите играчи с точкова система? 0001

За повечето от вас това ще бъде най-сложната и трудна задача. Запишете си въпросите, които имате, и опитайте сами да си отговорите на тях. Ако не можете, ви препоръчваме да зададете въпроса си във форума.

Преди всичко ви моля да не приемате тази задача за точна наука или безусловно правило - целта й е по-скоро да ви помогне да свикнете да наблюдавате тенденциите в играта на противниците си. При изпълнение на задачата може и да не срещнете някои от класификациите, но въпреки това опитайте и мисля, че ще получите поне базата, върху която да работите и която да развивате.

За тази задача трябва да изиграете минимум 5 NLHE турнира.

Част първа: Изготвяне "карта" на масата

След като бъдете поставени (от софтуера) на някоя маса, запишете си имената на играчите и местата им на масата на лист хартия или в текстов файл на компютъра си (може би второто е по-удобно, тъй като после няма да има нужда да прехвърляте цялата информация). Оставете малко място за всеки играч, така че да можете да въвеждате информацията, която ще използваме във втората част.

За първите десет изиграни ръце спазвайте следните правила:

Преди флопа:

 • 1. Ако преди да дойде вашия ред има рейз и рирейз или само рейз с размер над 5хBB, хвърляйте всички ръце, с изключение на АА/KK/QQ. Тези ръце ги играйте така, както прецените за добре.
 • 2. Ако преди вас има рейз, чийто размер е по-малък от 5xBB, хвърляйте всички ръце, с изключение на чифтове и {a-}{k-}/{a-}{q-}. Играйте тези ръце по ваше усмотрение.
 • 3. Ако до вас никой не е влязъл в ръката, направете рейз до 3 пъти големия блайнд с всеки две карти, без значение какви са те.
 • 4. Ако няма рейз преди вас, но има играчи, които са платили големия блайнд (лимпнали), направете рейз 3xBB + 1xBB за всеки лимпър до момента.
 • 5. Ако при действията си по т.3. и т.4. бъдете рирейзнат, действайте както намерите за добре, но принципно би трябвало да хвърлите ръката си, освен в случаите, когато имате достатъчни добри пот шансове, за да платите или държите топ ръка.

На флопа

 • 1. Ако не сте първи след флопа и преди вас има направен залог, хвърлете ръката си, освен ако не мислите, че си заслужава да се забъркате в пота (т.е. ако имате силна ръка). В случай, че решите да играете, направете рейз в размер два пъти направения залог (ако играчът преди вас е заложил 400, вие трябва да рейзнете 800 до 1'200).
 • 2. Ако сте първи да действате, заложете 1/2 от размера на пота, без значение какви карти са паднали на флопа. Ако бъдете рейзнат, действайте както намерите за добре според конкретната ситуация.
 • 3. Ако рейзнете и бъдете само платени, на търна и на ривъра действайте както прецените, че ще е най-добре.

Част втора: Точкуване

За всяка изиграна ръка (следвайки инструкциите по-горе), трябва да отразите действията на всеки играч на масата така, както е посочено по-долу. Ако някой от играчите направи нещо повече от веднъж, отчетете това за всеки случай, в който той е предприемал действия (например, ако някой е платил рирейз два пъти в един кръг залагания, ще му дадете 2 х 5С=10C точки, а не 5C).

ДействиеТочки
1. Залог или рейз преди флопа, на флопа, търна или ривъра5А точки
2. Рирейз преди флопа, на флопа, търна или ривъра10А точки
3. Лимп преди флопа5W точки
4. Плащане на залог или на рейз преди флопа, на флопа, търна или ривъра5С точки
5. Плащане на рирейз преди флопа, на флопа, търна или ривъра10С точки
6. Отказване преди флопа3W точки
7. За всеки малък залог (в размер под 1/2 от размера на пота) на флопа, търна или ривъра5W точки
8. За всеки голям залог (размера на пота или повече) на флопа, търна или ривъра10А точки
9. Залог, когато действа пръв на флопа, търна или ривъра5А точки
10. Отказване на флопа, търна или ривъра5W точки
11. Чек-рейз на флопа, търна или ривъра20А точки
12. Спечелване на пота след направен или платен all-in залог10А точки
13. Спечелване на пота след рейз20А точки
14. Спечелване на пота след платен залог, различен от all-in20С точки

Като използвате тази информация, определете за всеки играч общия сбор точки за всяка от трите категории А, С и W. Няма да е зле да си подготвите лист с таблица за точките, за да можете да актуализирате информацията в движение.

Част трета: Класифициране на играчите

След като сумирате точките от изиграните ръце, трябва да класифицирате играчите, като имате предвид следното: висок резултат е този, който попада в топ 3 на вашата таблица, нисък резултат е този, който е сред последните 3, а останалите между тях се считат за среден резултат.

 • Висок W, Нисък C, Нисък/Среден А – Скала (Rock)
 • Висок W, Среден C, Нисък А – Слаб играч (Weak)
 • Висок W, Висок C, Нисък А – Плащащ (Calling station)
 • Нисък W, Нисък C, Висок А – Маниак, отпуснат агресивен играч (Loose aggressive player – LAG)
 • Висок W, Нисък C, Висок А – Стегнат агресивен играч (Tight aggressive player – TAG)

Ако някой играч попада на границата между две категории, преценете сами в коя от тях е по-добре да го включите. Не се притеснявайте по всяко време да го преместите от една категория в друга, ако усетите някаква промяна в поведението му.

Четвърта част: Да изиграеш играча

Тук ще дадем само основен наръчник, а в следващите глави ще разгледаме в дълбочина тачи част от играта. След като вече сте класифицирали играча в определена категория, трябва да играете срещу него, съобразявайки се с типа му на игра:

Скала (Rock): Ако подобен играч е рейзнал и имате позиция спрямо него, само му платете с всяка по-рискована (спекулативна) ръка (напр. карти от една боя – свързани или с разстояние една карта между тях, чифтове). Трябва да избягвате да играете с ръце от сорта {k-}{q-}/{k-}{j-}/{a-}{j-}/{a-}{10-}/{q-}{j-}, които е твърде вероятно да бъдат доминирани. Това, което търсите тук е да хванете силна ръка на флопа (като под "силна ръка" нямам предвид топ чифт, а имам предвид наистина силна ръка – сет, два чифта, топ чифт със силна проекто-ръка), тъй като скритите шансове (implied odds) работят във ваша полза и срещу играч от този тип. Ако флопът ви пропусне, в общия случай трябва да хвърлите ръката си, но понякога може и да платите/рейзнете ако се появи добър плашещ борд. Ако нямате позиция спрямо такъв играч, действайте много предпазливо, тъй като няма да можете да реагирате добре на действията му, а това може да е от решаващо значение.

Слаб играч (Weak): Този тип играч не вижда много флопове, но когато го прави, в общия случай ще лимпва и ще плаща рейз, ако има такъв. Много е лесно да играете срещу такъв играч след флопа. Просто залагайте! Ако държи нещо, ще плати или ще рейзне. Ако няма нищо, ще хвърли ръката си. Обикновено ще я хвърля.

Плащащ (Calling station): Преди флопа срещу такъв играч рейзвайте повече от обикновено. Ако сте само срещу него в пота (т.е. е лимпнал) или ако е на блайндовете, а стандартният ви рейз е 3xBB, давайте смело и вдигнете залога до около 8xBB. Не се страхувайте да го правите с по-слаби ръце като {a-}{10-}/{a-}{j-}/{k-}{q-}. Продължете агресивно, направете залог на флопа и обикновено той ще хвърли картите си ако няма шанс да направи ръка и ще плати ако държи нещо, което дори бегло напомня проекто-ръка. НЕ БЛЪФИРАЙТЕ този тип играч, но натискайте силно със силните си ръце. Добра стратегия е да заложите 1/2 от размера на пота на флопа и след това да увеличите размера на залога си, ако мислите, че държите най-добрата ръка и че той е готов ви плати. Основният момент при игра с опонент от този тип е да го накарате да плаща когато държите силни ръце и да пасува, когато сте с по-слаба ръка, за да стигнете до безплатно показване на картите. Ако рейзне, това обикновено означава, че държи нещо МНОГО добро, единствените ръце, които аз бих играл в подобни ситуации, са чифтове и ще оставам в ръката след флопа само ако хвана сет.

Покер стратегия: Как да класифицирате другите... 101

Маниак, отпуснат агресивен играч (Loose aggressive player – LAG): За да играете срещу Маниака трябва да комбинирате две от горните стратегии. Играйте ръцете със съмнително качество, когато сте в позиция (и както срещу Скалата, позицията е от ключово значение срещу този тип играч). Залагайте силно със силните си ръце (което означава да залагате повече от обикновено, така, както го правите срещу Плащащия играч) и НЕ БЛЪФИРАЙТЕ този играч. Играйте спекулативно от позиция, тъй като ако хванете нещо на борда маниакът ще ви се изплати и бъдете агресивен с добрите си ръце.

Стегнат агресивен играч (Tight aggressive player – TAG): Това е играчът, срещу когото трябва винаги да сте нащрек и когото трябва да избягвате. Несъмнено бихте желали да сте му в позиция и да имате добри карти (няма проблеми да играете понякога спекулативно, тъй като, както и Скалата, този играч от време на време ще ви се изплаща, когато не може да хвърли някои силни, но бити ръце). Ако срещнете рирейз от този играч, ще имате нужда от много по-добра ръка, отколкото ако играете срещу Маниак. Ако ви плати, обикновено това ще означава, че се опитва да използва позицията си спрямо вас и това е една добра възможност да му поставяте капани като пасувате, с което симулирате слабост. Ако често сте използвали стандартни продължаващи залози (c-bets) той ще започне да играе срещу вас. Давайте смело, хвърлете няколко ръце, оставете го да мисли, че може да ви надиграе и при удобен момент го заковете.

Ако в някоя ръка играете срещу повече от двама играчи, играйте по съответния начин срещу всеки от тях и преценявайте внимателно действията си по-нататък.

Ако бъдете преместен на нова маса преди да изтекат десетте ръце, опитайте отново. Ако отидете на друга маса след като вече сте класифицирали играчите и имате повече от 60хВВ стак, изиграйте отново 10 ръце така, както бе описано по-горе. Ако сте с по-малко от 60хВВ, за този турнир задачата е приключила, доиграйте го така, както намерите за добре, но ако имате желание, можете да видоизмените по ваше усмотрение системата за точкуване, базирана на начина на игра и да класифицирате опонентите си.

Отговорете на следващите въпроси – ще ви бъде от полза и ще ви помогне в обучението:

 • 1. Каква беше най-често срещаната реакция от играчите на вашата маса по време на десетте ръце, в които събирахте на информация?
 • 2. След като приключите с десетте ръце и се върнете към нормалния си стил на игра (е, относително казано нормален), мислите ли, че начинът, по който сте изиграли тези 10 ръце, е провокирал повече действия? Ако да, това за определени играчи ли се отнася или за масата като цяло? Играчи от кой тип участваха основно в екшъна?
 • 3. Доколко прецизна е според вас системата за класифициране? Ако мислите, че е грешна, можете ли да се аргументирате?
 • 4. Как ви се отразява играта срещу опонентите в зависимост от категорията, в която сте ги класифицирали? Има ли нещо, което ви смущава или ви създава проблеми и ако има – какво е то?
 • 5. Кои ръце ви създават главоболия? Срещу играч от кой тип? Защо изиграхте ръката по този начин?
 • 6. Общи забележки/коментари по задачата. Как помогна на играта ви? Кое от написаното горе не сработи?

А сега за късмет споделете тази статия със своите приятели и понеже знаем, че обичате покера, информирате се за всички последни покер новини като ни харесате във Facebook или ни следите в Twitter.

Коментари

 • [user202511] [user202511]

  Ако играех по този начин отдавна покера да ми беше омръзнал

Прочетете 1 коментар(и) по тази статия
Какво мислиш?

Регистрирай се, за да оставиш коментар, или се впиши с facebook

Свързани статии

Други новини