Открития за тилта – различните лица на страданието

poker-tilt-vlianie

"Брилянтен играч може да загуби супер силна ръка, да се тилтне и да изгуби ума и дума, както и всички чипове пред себе си."Майк Макдермот, Rounders

Тилт. Това е поведенчески феномен, който се проявява от време на време при всеки покер играч. Покерът може да е разстройваща игра и въпреки усилията ти да играеш по най-добрия начин, бед бийт или трудна ситуация на масата могат да развалят настроението ти и да те плъзнат по спиралата надолу към губеща сесия.

Докато някои играчи се опитват всячески да избягват бед бийт в опит да не попадат в тилт, други анализират причините, които предизвикват това емоционално състояние. Наскоро, един такъв играч на име Юси Паломаки направи и публикува проучване озаглавено Нови перспективи за емоционалните процеси и взимането на решения в покер играта — със специално внимание към феномена Тилт.

Целта на Паломаки, чието проучване е събрано и завършено в Университета на Хелзинки, Финландия, е да изследва психологическите емоционални процеси и връзката им с взимането на решения в покера.

С своята теза, Паломаки определя тилтването като “загуба на контрол поради силни негативни емоции предизвикани от елементи на играта, която намалява качеството на взиманите по време на покер игра решения." Съответно целта на неговия труд е да предостави знания от научно естество за емоциите и взимането на решения в покер играта.

В първото от своите изследвания, Паломаки открива няколко повтарящи се модела по отношение на тилтването. Първият модел е за раздвоение на личността, при който значителна парична загуба, обикновено след бед бийт, предизвиква чувство на празнота, скованост и отказ да повярваш в случилото се. Връзка с това е намерил в (2.) модел, при който загубата се приема за несправедливост. Това чувство е свързано с (3.) желание за преследване – процес, при който играчът страда от бед бийт и се опитва да "възстанови баланса между победи и загуби според собствените си очаквания." В ситуации като като тази, играч би изпаднал в тилт и в резултат би взимал посредствени решения в опита да си върне парите.

Паломаки открива, че тези три поведения предизвикват усещане за депресия, безпокойство, тъга и понякога дори проблеми със съня. Като цяло, тилтването води до саморазочарование или угризения.

Друг аспект на проучването на Паломаки е насочен към изследване на разликите във влиянието на тилта върху неопитни и върху опитни играчи. Паломаки открива, че "неопитните играчи често твърдят, лош късмет (бед бийтs) е директната причина за негативните им емоции, като гняв." Обратно, опитните играчи, участвали в проучването му, усещат, че "собствените им грешки са причинени от негативни емоции, докато лошият късмет е 'просто вариация' и са безпристрастни към него."

В обобщение, проучването на Паломаки заключава, че опитът помага за смекчаване на ефектите, които тилтът може да оказва върху играчите. Според Паломаки, "разликата между неопитните и опитните играчи изглежда е в способността за разграничаване на обстоятелствата, които човек може да контролира от тези, които не може и тази способност се доразвива с трупането на повече опит." Покерът изисква от играчите да взимат активно решения и потиснато емоционално състояние може да се отразява негативно на това колко добри решения взимат.

Това, обаче, е само едната страна на нещата. В друго свое проучване Паломаки предоставя резултати, които показват, че опитни играчи са в състояние да изпадат в по-силен тилт от неопитни. Това е в известно противоречие с горните открития на Паломаки, но той обяснява , че "е възможно опитни играчи да се тилтват по-малко в общия случай за някоя ръка, но са по-податливи на тилт в дългосрочен план".

С времето тилтът приема различни форми – твоята сила би била в това да контролираш тези форми, вместо да потъваш отново и отново в тилт блатото, което те поглъща и изсмуква емоционално и дори физически.

Name Surname
Главен редактор

Свързани статии

Други новини