2021 World Series of Poker

Задача: Класифициране на играчите (пример, част първа)

Задача: Класифициране на играчите (пример, част първа) 0001

В предходната глава ви поставих сложна задача, която би трябвало да ви помогне да са научите да класифицирате играчите. Изиграх един турнир, като изпълних условията и сега ще ви представя резултатите, за да се запознаете нагледно с това, което имах предвид и да го използвате като ориентир. Махнал съм имената, за да запазя конфиденциалността на невинни (и не чак толкова невинни) играчи. След действието на всеки играч в съответната ръка са посочени точките, които съм му присъдил за това действие, следвани от натрупаните до момента точки, в т.ч. и текущо отразеното действие.

Ръка № 1 (всички играчи започват с по 1'500 чипа и блайндовете са 10/20)

Играч 6 – Отказва се (3W)

Играч 7 – Плаща 20 (5W)

Играч 8 – Отказва се (3W)

Играч 9 – Отказва се (3W)

Играч 1 – Плаща 20 (5W)

Аз – Рейз до 100 с 8♠ 5♣

Играч 3 – Отказва се (3W)

Играч 4 (МБ) – Отказва се (3W)

Играч 5 (ГБ) – Отказва се (3W)

Играч 7 – Отказва се (3W) (8W)

Играч 8 – Отказва се (3W) (8W)

Ръка № 2

Играч 7 – Плаща 20 (3W) (11W)

Играч 8 – Плаща 20 (3W) (11W)

Играч 9 – Отказва се (3W) (6W)

Играч 1 – Отказва се (3W) (6W)

Аз – Рейз до 100 с 9♥ 4♠

Играч 3 – Отказва се (3W) (6W)

Играч 4 – Отказва се (3W) (6W)

Играч 5 (МБ) – Отказва се (3W) (6W)

Играч 6 (ГБ) – Отказва се (3W) (6W)

Играч 7 – Плаща 80 (5C) (11W, 5C)

Играч 8 – Плаща 80 (5C) (11W, 5C)

Флоп 9♠ 8♥ 4♣ (Какъв съм късметлия!)

Играч 7 – Пасува

Играч 8 – Пасува

Аз – Залагам 165

Играч 7 – Рейз до 500 (5A) (11W, 5C, 5A)

Играч 8 – Отказва се (5W) (16W, 5C)

Аз – Влизам all-in

Играч 7 – Плаща с J♣ J♦, падат боклуци на търна и ривъра и аз го елиминирам (след което бивам наречен с всички забавни имена, за които се сещате) (5C) (11W, 10C, 5A) (ЕЛИМИНИРАН)

Ръка № 3 (на масата сяда нов играч на позиция 7 с 1,480 чипа)

Играч 8 – Отказва се (3W) (19W, 5C)

Играч 9 – Отказва се (3W) (9W)

Играч 1 – Отказва се (3W) (9W)

Аз – Рейз до 60 с K♣ 5♦

Играч 3 – Отказва се (3W) (9W)

Играч 4 – Отказва се (3W) (9W)

Играч 5 – Отказва се (3W) (9W)

Играч 6 (МБ) – Отказва се (3W) (9W)

Играч 7 (ГБ) – Отказва се (3W) (3W)

Ръка № 4

Играч 9 – Отказва се (3W) (12W)

Играч 1 – Отказва се (3W) (12W)

Аз – Рейз to 60 with J♥ 2♦

Играч 3 – Рирейз до 200 (10A) (9W, 10A)

Играч 4 – Отказва се (3W) (12W)

Играч 5 – Отказва се (3W) (12W)

Играч 6 – Отказва се (3W) (12W)

Играч 7 (МБ) – Отказва се (3W) (6W)

Играч 8 (ГБ) – Отказва се (3W) (22W, 5C)

Аз – Отказвам се

Ръка № 5

Играч 1 – Отказва се (3W) (15W)

Аз – Рейз до 60 с A♣ Q♦

Играч 3 – Рирейз до 200 (10A) (9W, 20A)

Играч 4 – Плаща (5C) (12W, 5C)

Играч 5 – Отказва се (3W) (15W)

Играч 6 – Отказва се (3W) (15W)

Играч 7 – Рирейз до 500 (10A) (6W, 10A)

Играч 8 (МБ) – Отказва се (3W) (25W, 5C)

Играч 9 (ГБ) – Отказва се (3W) (15W)

Аз – Отказвам се

Играч 3 – Плаща (10C) (9W, 20A, 10C)

Играч 4 – Плаща (10C) (12W, 15C)

Flop K♣ J♣ J♥

Играч 3 – Пасува

Играч 4 – Пасува

Играч 7 – Влиза all-in за 970 (5A) (10A) (6W, 25A)

Играч 3 – Отказва се (5W) (14W, 20A, 10C)

Играч 4 – Отказва се (5W) (17W, 15C)

Ръка № 6

Аз – Рейз до 60 с Q♥ 7♣

Играч 3 – Рирейз до 200 (10A) (14W, 30A, 10C)

Играч 4 – Отказва се (3W) (20W, 15C)

Играч 5 – Отказва се (3W) (18W)

Играч 6 – Отказва се (3W) (18W)

Играч 7 – Рирейз до 500 (10A) (6W, 35A)

Играч 8 – Отказва се (3W) (28W, 5C)

Играч 9 (МБ) – Отказва се (3W) (18W)

Играч 1 (ГБ) – Отказва се (3W) (18W)

Аз – Отказвам се

Играч 3 – Отказва се (3W) (17W, 30A, 10C)

Ръка № 7

Играч 3 – Отказва се (3W) (17W, 30A, 10C)

Играч 4 – Отказва се (3W) (23W, 18C)

Играч 5 – Отказва се (3W) (21W)

Играч 6 – Отказва се (3W) (21W)

Играч 7 – Рейз до 75 (5A) (10A) (6W, 50A)

Играч 8 – Отказва се (3W) (31W, 5C)

Играч 9 – Отказва се (3W) (21W)

Играч 1 (МБ) – Отказва се (3W) (21W)

Аз (ГБ) – Отказвам се 4♦ 2♣

Ръка № 8

Играч 4 – Плаща 20 (5W) (28W, 18C)

Играч 5 – Отказва се (3W) (24W)

Играч 6 – Рейз до 200 (5A) (21W, 5A)

Играч 7 – Отказва се (3W) (9W, 50A)

Играч 8 – Плаща 200 (5C) (31W, 10C)

Играч 9 – Отказва се (3W) (24W)

Играч 1 – Отказва се (3W) (24W)

Аз (МБ) – Отказвам се 7♣ 4♠

Играч 3 (ГБ) – Плаща 180 (5C) (17W, 30A, 13C)

Играч 4 – Плаща 180 (5C) (28W, 20C)

Flop J♦ 10♠ 7♦

Играч 3 – Залага 200 (5A) (17W, 35A, 13C)

Играч 4 – Плаща 200 (5C) (28W, 25C)

Играч 6 – Рейз all-in (5A) (21W, 10A)

Играч 8 – Отказва се (5W) (36W, 10C)

Играч 3 – Плаща (5C) (17W, 35A, 18C)

Играч 4 – Отказва се (5W) (33W, 25C)

Играч 6 – Показва ръка A♠ A♦

Играч 3 – Показва ръка K♦ Q♦

Играч 3 печели ръката след като хвана флъш (10A) (17W, 45A, 18C)

Ръка № 9

Играч 5 – Отказва се (3W) (27W)

Играч 6 – Отказва се (3W) (24W, 10A)

Играч 7 – Отказва се (3W) (12W, 50A)

Играч 8 – Плаща (5C) (36W, 15C)

Играч 9 – Плаща (5C) (24W, 5C)

Играч 1 – Плаща (5C) (24W, 5C)

Аз – Рейз до 120 с 10♣ 4♠

Играч 3 (МБ) – Плаща 110 (5C) (17W, 45A, 23C)

Играч 4 (МБ) – Плаща 100 (3W) (33W, 25C)

Играч 8 – Плаща 100 (5C) (36W, 20C)

Играч 9 – Рирейз до 500 (10A) (24W, 5C, 10A)

Играч 1 – Отказва се (3W) (27W, 5C)

Аз – Отказвам се

Играч 3 – Рирейз all-in (10A) (17W, 55A, 23C)

Играч 4 – Отказва се (3W) (36W, 25C)

Играч 8 – Отказва се (3W) (39W, 20C)

Играч 9 – Плаща (10A) (24W, 5C, 20A)

Играч 3 – Показва ръка A♦ J♦

Играч 9 – Показва ръка K♣ K♦ и печели с нея пота

Ръка № 10

Играч 6 – Отказва се (3W) (27W, 10A)

Играч 7 – Отказва се (3W) (15W, 50A)

Играч 8 – Плаща (5C) (39W, 25C)

Играч 9 – Отказва се (3W) (27W, 5C, 20A)

Играч 1 – Отказва се (3W) (30W, 5C)

Аз – Рейз до 80 с A♦ K♠

Играч 3 – Отказва се (3W) (20W, 55A, 23C)

Играч 4 (МБ) – Плаща 70 (5C) (36W, 30C)

Играч 5 (ГБ) – Отказва се (3W) (30W)

Играч 8 – Плаща 60 (5C) (39W, 30C)

Флоп A♣ 5♥ 5♣

Играч 4 – Пасува

Играч 8 – Пасува

Аз – Залагам 130

Играч 4 – Плаща (5C) (36W, 35C)

Играч 8 – Плаща (5C) (39W, 35C)

Търн 8♦

Играч 4 – Пасува

Играч 8 – Пасува

Аз – Залагам 260

Играч 4 – Плаща (5C) (36W, 40C)

Играч 8 – Плаща (5C) (39W, 40C)

Ривър 5♦

Играч 4 – Пасува

Играч 8 – Пасува

Аз – Пасувам (По принцип тук бих заложил, но исках да видя ръцете на опонентите си)

Играч 4 – Показва ръка A♥ 9♠

Играч 8 – Показва ръка 8♣ 7♣

Крайните изчисления по играчи с ранг на категориите (Висок/Среден/Нисък):

Играч 1 – 30W, 5C, 0A Висок W, Среден C, Нисък A

Играч 3 – 20W, 23C, 55A Нисък W, Висок C, Висок A

Играч 4 – 36W, 40C,0A Висок W, Висок C, Нисък A

Играч 5 – 30W, 0C, 0A Висок W, Нисък C, Нисък A

Играч 6 – 27W, 0C, 10A Висок W, Нисък C, Среден A

Играч 7 – 15W, 0C, 50A Нисък W, Нисък C, Висок A

Играч 8 – 39W, 40C, 0A Висок W, Висок C, Нисък A

Играч 9 – 27W, 5C, 20A Висок W, Среден C, Среден A

Да си припомним какви бяха класификациите:

Висок W, Нисък C, Нисък/Среден А – Скала (Rock)

Висок W, Среден C, Нисък А – Слаб играч (Weak)

Висок W, Висок C, Нисък А – Плащащ (Calling station)

Нисък W, Нисък C, Висок А – Маниак, отпуснат агресивен играч (Loose aggressive player – LAG)

Висок W, Нисък C, Висок А – Стегнат агресивен играч (Tight aggressive player – TAG)

И така, имаме следните играчи:

Играч 1 = Слаб играч (Weak)

Играч 3 = Комбинация между Плащащ (Calling station) и Маниак (LAG), но тъй като беше по-активен в рейзването, отколкото в плащането, по-скоро бих го причислил към втората категория, Маниак

Играч 4 = Плащащ (Calling station)

Играч 5 = Скала (Rock)

Играч 6 = Скала (Rock)

Играч 7 = Маниак (LAG)

Играч 8 = Плащащ (Calling station)

Играч 9 = Този е по-скоро Скала (Rock), затова ще го сложа в тази категория

Всичко си дойде горе-долу на мястото, въпреки, че не съм много сигурен, че бих класифицирал Играч 7 като Маниак или LAG. В средата на орбитата изигра три ръце изключително агресивно (Ръка № 5, 6 и 7), като и в трите спечели пота. Всъщност бих могъл да се осланям на личната си преценка в този случай и по-скоро да го поставя в категория Стегнат агресивен (TAG), имайки предвид, че във всички останали случаи, извън посочените, той се отказваше още преди флопа.

В следващата част ще ви покажа как, след като вече класифицирах играчите на масата, аз използвах тази информация, за да играя срещу тях.

За чудесния превод може да благодарите на sirDeath![/I]

Бел.Ред.: Статията е част от книгата "Не Всичко е Само Карти" на Aaron Hendrix.

Коментари

Все още няма коментари. Напишете първия!

Какво мислиш?

Регистрирай се, за да оставиш коментар, или се впиши с facebook

Свързани статии

Други новини