„Арденската офанзива” – провалът на британското военно разузнаване

„Арденската офанзива” – провалът на британското военно разузнаване 0001

Разузнаването е един от важните елементи на успешната покер игра. Под „разузнаване” се разбира възприемането и правилното обработване на информацията, която другите ни предоставят посредством своите волни или неволни действия. Друг аспект е следенето на навиците им и тенденциите на залагане в различните ситуации и позиции.

Всеки играч, който цени парите си, знае колко е важно да разполага с информация за останалите, както и да умее да прикрива достатъчно добре собствената си игра. В някои случаи е необходимо дори да се прибягва и до ‘контраразузнаване. Ако се вгледаме в историята, бихме могли да намерим примери за множество ненавременни или напълно погрешни разузнавателни операции.

От друга страна, някои моменти от Втората световна война са идеален пример за отлично разузнаване, но погрешно интерпретиране на ситуацията и пренебрегване на странични, но не по-малко значими фактори. Войната е водена по толкова сложен начин, че редица действия и стратегически ходове на отделните страни все още са обект на дискусия сред историците. Огромният брой открития и изобретения, създадени в този период, са дали отражение не само върху начина, по който функционира днешното общество, но и върху живота на модерния човек.

В края на 30-те години на миналия век нацистите изобретяват „Енигма” – комплексна машина, предназначена за шифриране на съобщения, изпращани посредством радио вълни. Кодът, който създава Енигма, по това време е считан за неразбиваем. Машината е използвала въртящи се колела, които в ранните ѝ модели са три, а в последствие – осем. При натискане на дадена буква, някое от колелата се завъртало с една позиция напред, като по този начин се осъществявало шифроването.

Освен това всяко колело е можело да се поставя в произволна позиция по всяко време, за допълнително усложняване на кода. В първоначалния модел с три колела, възможните комбинации за всяка една кодирана буква били 17,576, като с развитието и модифицирането на следващите модели на „Енигма”, броят на различните варианти достига до огромни числа. Чак през 1943 британският математик и криптолог Алън Тюринг, заедно със своя екип от учени, успява да разбие кода на „Енигма”, което дава възможност на съюзническите сили да разкодират голяма част от нацистките съобщения.

Към 1944 и двете страни във войната разчитат главно на своите технически приспособления, за да осъществяват военното си разузнаване. Алиансът основава голяма част на решенията си на база получената от дешифрираните кодове информация. Най-открояващият се момент е малко след битката за Нормандия. Засечените немски радио вълни дали откъслечна информация за планирано нападение на нацистите в областта Ардèн.

От своя страна Британското разузнаване, на база свои разследвания, препоръчва да се разгледат като възможни два сценария на немската операция: 1) директна и фронтална нацистка офанзива, или 2) поетапни настъпателни действия, включващи изграждането на бази и съоръжения. Тук е моментът, в който цялото разузнаване, въпреки получените данни, се проваля, или по-скоро остава безрезултатно.

Проблемът идва от там, че висшето командване на съюзническите сили отказва да разгледа двата предоставени варианта от тактическа гледна точка, а основава заключенията си изцяло на база откъслечните дешифрирани радио-съобщения. Без да взимат предвид пристигащата от Континента информация, според която Хитлер планира директен военен удар, англичаните погрешно започват подготовка за реагиране при втория вариант.

В следствие на неправилното оценяване на ситуацията, германските сили осъществяват т.нар. от тях операция „Стража на Рейн”, известна още като „Ардèнска офанзива”, като огромна част от позиционираните съюзнически войски са обградени и унищожени. Единствено благодарение на издръжливостта на оцелелите войници и пристигналите мощни подкрепления, немците биват отблъснати.

В крайна сметка възможността за адекватно действие на база събраните данни от разузнаването била пропиляна по крайно неразумен начин, в следствие на което Съюзниците дали огромен брой жертви, което иначе можели да избегнат. Там където разузнаването се провалило, се наложило използването на бруталната сила като крайна мярка.

Така, време е вече да видим каква връзка има казаното до тук с играта на покер. Изключително важно е да виждаме онези малки неща, с които опонентите се издават и да следим начина им на залагане в различните позиции и ситуации, но не по-малко съществено за нашия успех е да имаме и правилен поглед върху цялостната ситуация и динамика.

Постоянният приток на информация трябва да бъде своевременно обработван и анализиран от гледна точка на нашата собствена перспектива. Както стана ясно, разузнаването е задължителен елемент, но решенията ни не бива да се основават само и единствено на изводите от него. Дори да можем правилно да разчитаме играта на противниците си, това не е гаранция, че ще оцелеем на масата. Както знаем, в покера информационният поток е двупосочен.

От военна гледна точка разузнаването не би могло да бъде полезно, без да взаимодейства адекватно с наличната човешката сила, доброто въоръжение и правилното командване на действията. За да надделеете в покер войната, трябва да обръщате еднакво голямо внимание и на четирите елемента.

В заключение, нека кажем, че разбиването на кода на „Енигма” е едно от нещата, благодарение на които днешният свят разполага с компютри и има възможността да играе покер по интернет. Машината на Алън Тюринг, която дешифрира сложния код, се явява предшественик на друго знаково за нашата епоха изобретение.

С помощта на своите изследвания и наблюдения, английският учен създава т.нар. “CMI” (Computing Machinery and Intelligence) – научна теория, според която е възможно да бъде построен достатъчно сложен апарат, който да може да извършва процеси и анализи, подобно на човека, с предварително зададени данни, параметри, логически алгоритми и правила.

Name Surname
Gloria Balding

Коментари

Все още няма коментари. Напишете първия!

Какво мислиш?

Регистрирай се, за да оставиш коментар, или се впиши с facebook

Свързани статии

Други новини