WSOP 2018
2018 World Series of Poker

Aces Up

Ръка, която се състои от 2 чифта, единият от които е от Аса.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ