Aces Up

Ръка, която се състои от 2 чифта, единият от които е от Аса.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ