Add-on

Възможност за закупуване на чипове след края на периода за прекупуване /re-buy/ (обикновено по време на първата почивка на турнира).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ