Ajax

Ръка, която съдържа Асо и Вале: А-J.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ