Anna Kournikova

Друго наименование на стартовата ръка А-K

Употреба

Също е наречена така, защото изглежда добре, но често не печели нищо.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ