Ante

Задължителен залог, който всеки на масата трябва да постави, преди да започне раздаването.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ