WSOP 2018
2018 World Series of Poker

Big Slick

Това е ръка, която се състои от Асо и Поп (А-K).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ