Blind Bet

Това е залог, който правите, без да сте погледнали своите карти.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ