Blind

Залог, който се поставя от двамата играчи отляво от дилъра, преди да започне раздаването.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ