Bubbled

Да отпаднеш от турнир едно място преди разпределението на парите (платените места).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ