Cold Call

Да платиш повече от един залог в едно действие. Например, да речем, че първият по ред играч след големия блайнд рейзва. Сега всеки играч след него трябва да плати два залога. Това е различно от плащане на един залог и след това плащане на последващ рейз.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ