Come Over the Top

Да покачите залога, направен от друг играч, с няколко пъти по-голям залог.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ