Door Card

Това е първата карта, която се обръща с лице на горе в ръката на играч при Stud игрите.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ