Early Position

Позиция в кръг на залагане, където играч трябва да направи своя ход преди повечето от останалите на масата. Обикновено тази позиция е до 2 места в ляво от играча на Big Blind - начална позиция.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ