Edge Shot

Залог, направен от позиция, в която сте с предимство (крайна позиция).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ