WSOP 2018
2018 World Series of Poker

Edge Shot

Залог, направен от позиция, в която сте с предимство (крайна позиция).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ