Eldest Hand

Първият играч отляво на дилъра.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ