Facecard

Вале, дама или поп.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ