На живоСъбития
Master Classics of Poker

Flush

Които и да е 5 карти от една и съща боя.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ