Flush

Които и да е 5 карти от една и съща боя.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ