Gambler

Най-точното определение на тази дума е Комарджия.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ