На живоСъбития
Master Classics of Poker

Gambler

Най-точното определение на тази дума е Комарджия.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ