Idle Card

Карта, която не променя нищо в хода на раздаването.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ