Ignorant End

Долната част на стрейт в игра с общи /комунални/ карти.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ