Immortal

Най-добрата възможна ръка.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ