Index

Цифра или Буква изписана в ъглите на картата.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ