На живоСъбития
Master Classics of Poker

Kojak

Ръка, която се състой от Поп и Вале - K-J.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ