Kojak

Ръка, която се състой от Поп и Вале - K-J.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ