Lay Down Your Hand

Да се откажете от ръката си.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ