Maverick

Това е наименованието на покет ръката Вале и Дама J-Q.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ